Kommunrapporter

Region Skåne har tagit fram kommunrapporter för Jämtlands läns kommuner. Dessa ger översiktliga bilder av utvecklingen i kommunerna jämfört med länet och riket inom bla demografi, sysselsättning, arbetslöshet, näringsliv mm. Rapporten har tagits fram den 8 april 2021.

Se nedan