Närbild på en kvinnlig läkare som tittar in i kameranFörstora bilden

Anna-Lotta Irewall

Anna-Lotta Irewall är länets första universitets-ST

- Jag blev jätteglad när jag fick beskedet om tjänsten. Jag hade inte förväntat mig det, så det var verkligen en glad överraskning, säger Anna-Lotta Irewall ST-läkare på medicinkliniken på Östersunds sjukhus.

- Det här öppnar möjligheten för mig att även skissa på nya forskningsprojekt. Det skulle vara intressant att fokusera på akutbehandling av stroke. Det finns ett behov av att se hur man skulle kunna förbättra rutinerna och behandlingen under det akuta skedet.

Det var Umeå Universitet som i höstas utlyste tre tjänster av det här slaget i den norra regionen, och det är även universitetet som står för finansieringen. Upplägget är att man forskar på 33 eller 50 procent i sex respektive fyra år, med andra ord två års heltidsforskning utspritt över längre tid.

Långsiktighet och trygghet

Forskningen ska ske under tiden som man gör en vanlig ST-tjänst på sitt hemsjukhus. Anna-Lotta Irewall är den första från länet och Östersunds sjukhus som fått den här sortens tjänst beviljad. Ett kriterium för att få söka tjänsten är att man redan är disputerad, och det för max tre år sedan. Vidare ska man var ST-läkare och ha minst två år kvar på sin specialisttjänstgöring. Anna-Lotta Irewall har redan forskat i några år, och disputerade 2017. Hennes specialistområde är internmedicin, där hon strävar mot att först bli internmedicinare, och sedan subspecialisera sig med inriktning på stroke.

- Jag ville fortsätta forska, och är idag fortfarande aktiv inom SPIK-studien, som min avhandling till stora delar utgick från. Men för att kunna forska behövs finansiering, och i och med den här tjänsten får jag en helt annan långsiktighet när jag vet att jag kommer att ha finansiering för min egen lön och därmed även tid att ägna mig åt min forskning under flera år.

Forskningsprojektet

Den nya tjänsten gör det också lättare om hon vill dra igång nya forskningsprojekt. Det är oerhört förmånligt att veta att finansieringen är tryggad för flera år. Förutsättningarna för att kunna göra ett bra forskningsjobb ökar. Anna-Lotta Irewall är idag som sagt involverad i ett projekt inom SPIK-studien, som är en fortsättning på hennes doktorandprojekt. I SPIK-studien delades patienter som haft stroke, TIA eller hjärtinfarkt in i två grupper, där den ena gruppen fick uppföljning via telefon av en sjuksköterska medan den andra gruppen följdes som vanligt, det vill säga huvudsakligen i primärvården. Patienterna har följts i mellan tre och åtta år.

- Det vi nu håller på att titta på är eventuella skillnader mellan grupperna gällande återinsjuknande i hjärtinfarkt och stroke.

Text & Foto: Lena Manneby

1 av 1 gillar detta