En grupp människor står tätt intill varandra och ler mot kameranFörstora bilden

Mobila närvårdsteamet

Hallå där Mobila närvårdsteamet – hur har ni det?

Mobila närvårdsteamet, MiNT, har sedan starten för drygt två år sedan verkligen gjort skillnad och förbättrat kvalitén på vården för gruppen multisjuka patienter. I teamet jobbar idag Eva-Pia Darsbo läkare, Magnus Gibson läkare, Måns Laudon läkare, Susanne Larsson sjuksköterska och Anna Hestner sjuksköterska

Berätta hur ni skalat upp ert arbete sedan starten?

Vi har haft en stabil sjuksköterskegrupp under drygt ett år nu, så vi har kunnat gå upp till 22 patienter, vilket är taket för nuvarande bemanning. En vanlig vecka gör de tre personer som är i tjänst vanligen mellan 25 och 30 hembesök.

Gör ni mer/fler moment idag än när ni började med arbetssättet?

Vi har samma intention med arbetet, men vi har ju lärt oss mycket under vägen. Vi har anpassat oss efter behoven hos våra patienter och är öppna för att hitta lösningar i hemmet. Vi har också fångat upp vissa akuta behov av specialiserad sjukvård i hemmet som egentligen inte är vårt uppdrag, men där det heller inte finns någon annan som gör det. Främst har det handlat om att vid några tillfällen ge blod till sköra, äldre människor i hemmet.

Hur tycker ni att MiNT fungerar?

- Jag är jätteglad för att få möjlighet att jobba med dessa patienter på detta sätt. Det känns som att vi gör stor nytta för dem vi tar hand om. Även de som vi inte ansluter kan vi hjälpa en bit på vägen, berättar Anna Hestner.

Vad får ni för feedback från era patienter?

Vi får mycket positiv feedback från våra patienter och kanske ännu mer från anhöriga, som ofta uttrycker att man har ett stort stöd i oss. Att vi alltid går att nå på kontorstid, att man har ett ställe att vända sig till, att man kan få vård hemma och slippa åka in till sjukhus är exempel på sådant som både patienter och anhöriga påtalar.

Hur ser framtiden ut?

Vi tänker att vår patientgrupp är ganska väl definierad och att vi ska fortsätta jobba med den gruppen. Vi kan idag inte ansluta alla av de patienter vi skulle vilja utifrån de varsel vi får. Vi tänker att vi skulle behöva utöka med en sjuksköterska för att kunna ta hand om cirka 28 patienter. Vi kommer också att jobba vidare med samverkan med såväl specialiserad vård och primärvård och länets kommuner för att kunna använda MiNT:s specialistkompetens så effektivt som möjligt. Vårt syfte är att skapa trygghet för multisjuka, främst äldre, i ett instabilt läge. Vi behöver jobba vidare med hur vi kan ”lämna tillbaka” patienter till övriga vården när deras situation blivit mer stabil.

Intervju: Lena Manneby

1 av 1 gillar detta