Vaccinationssamordnare Cornelia Orhagen Brusmark

Symbolisk vaccinationsstart under mellandagarna

Den 21 december 2020 godkändes Pfizers/Biontechs vaccin mot covid-19 av EMA och EU-kommissionen och redan under mellandagarna kommer de första doserna att nå länet och delas ut till invånare i Jämtland Härjedalen.

Just nu pågår intensiva förberedelser för att kunna vaccinera på bred front. Den leverans som beräknas komma under mellandagarna är av mer blygsam karaktär och kan ses som en symbolisk start där tillfälle ges att repetera hanteringen.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som bygger på kända riskfaktorer för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom vid infektion och kommer att göra det även för dessa tidiga vaccindoser även om de kommer att hanteras utanför ordinarie distributionskedjor, säger Region Jämtland Härjedalens vaccinsamordnare Cornelia Orhagen Brusmark.

Vaccinet är mycket transportkänsligt och för att inte riskera att vaccinet förstörs kommer de första doserna att delas ut inom Östersund. För ordinarie leveranser framöver kommer däremot hela länet få vaccinleveranser.

Vaccinet skyddar mot covid-19-sjukdom först efter två doser där den andra, för det nu aktuella vaccinet, ska ges 21 dagar efter den första. Det är därför viktigt att fortsätta följa restriktioner och försiktighetsåtgärder enligt nuvarande rekommendationer.

Utifrån nuvarande prognoser för leverans av vaccin och med ett välfungerande samarbete med kommunerna beräknas vi ha möjlighet att erbjuda första vaccindos till alla medborgare i de allra mest prioriterade grupperna inom några veckor.

Alla invånare kommer att erbjudas vaccin, men i nuläget är det inte klart när detta kommer att ske. Information gällande detta kommer så snart planeringen är klar. Det går inte att ringa hälsocentralerna eller 1177 med frågor gällande vaccin.

Mer information om vaccinet finns hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Text: Sara Nilsson Foto: Sara Rönnberg