Stöd, service, samverkan

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Medarbetare Verksamhetsplanering / Uppföljning Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat
Stöd, service och samverkan


I listan nedan finner du direktlänkar till ärendedokument inom dokumentkategorin Stöd, service, samverkan i formatet:

Sökväg för dokumentet i ledningssystemet
Dokumentnamn
Dokumentnummer-versionsnummer
Länk till dokumentet

Ärendedokument Stöd, service, samverkan

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Administrativa rutiner
Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning avs barn och unga som placeras utom hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller LVU
31175-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/178acece-7b72-408b-ae9e-25bbae20bd11.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Krisberedskap/Beredskapsplaner
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
39563-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c9754d68-a489-4713-a413-cc78d8b7c452.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Krisberedskap/Beredskapsplaner
Särskild sjukvårdsledning vid allvarlig eller extraordinär händelse
33374-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0e8ad729-3712-45b7-a6c8-1463ef43a71a.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Krisberedskap/Beredskapsplaner
Plan för Krisstöd/PKL
29176-4
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e0a70a2b-6243-45f0-a3cf-08319b62e398.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Krisberedskap/Beredskapsplaner
Personsanering och personligt skydd vid händelser med farliga ämnen (CBRN)
22745-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fb857979-82ef-4264-b7eb-fc916198e26e.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Krisberedskap/Beredskapsplaner
Allmänna riktlinjer för verksamheten inom skadeområdet
22744-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8d1c97f9-70a0-4650-82b5-4962dca4256a.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Styrande dokument
CEMR-deklarationen
16839-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f22cf05a-3e5a-41ee-8bd1-48f3512a4e4c.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Styrande dokument
Miljöpolicy
12516-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e9c3185a-f15c-4692-88ce-6d7a9586e6c3.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Beställare vård, Privat vård, Hälsoval/Hälsovalet/Utbildning och handledning
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring
18476-1
https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-17

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner
Dokumenthanteringsplan - Projektstöd och företagsstöd
49528-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0989e02f-2ae4-4276-9246-da9fe5f41b12.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner
Dokumenthanteringsplan - Administrera läkemedelsförråd vers. 2
43351-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f4fb9a2a-ee64-4fc2-bef7-e213d8e477a0.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner
Regel för utformning och användning av dokumentmallar
27121-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e05c2e3e-7859-4fc6-b94c-32401b99fdcc.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner
Kvalitetssäkring av dokument: Val av titel, kategori, mallar mm
27116-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ecfd0eb3-9a67-452f-968b-d35af69cb6ab.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner
Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen
23263-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b17bc118-1cc7-421e-8d49-f842b3fb61a7.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner
Dokumentstyrningsregler för Region Jämtland Härjedalen
12891-6
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f0ea1b0e-dafa-42ee-8b30-4bfa699b8a6a.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner
Dokumenthanteringsplan - Allmän administration
12796-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2acd395c-5156-4cc0-808c-03156480a8d0.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner/Arkiv
Arkivreglemente
41006-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/62c10133-31e9-4811-9d24-5e2ceaa76070.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner/Arkiv
Bevarande- och gallringsplan för Folktandvårdsjournaler
40095-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/257645bd-ce52-4bdb-a9ba-f0da6909aaac.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner/Post och fax
Hantering av traditionell post, e-post, sms, fax och röstbrevlådor
25048-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/164dfb9a-5439-4210-a7c2-f683a2e7a7e6.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner/Ärendehantering
Regler för hantering av riktade statsbidrag inom Region Jämtland Härjedalen
31640-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/30b46b7c-12d3-40b1-bcb4-f988971ded92.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner/Ärendehantering
Beredning av ärende med regionalt utvecklingsperspektiv
31086-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c7dc1ea7-341c-4d06-b188-54cf25daf590.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Dokument-/Post-/Ärendehantering/Regler och rutiner/Ärendehantering
Regler för ärendehantering
26254-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ebc77f88-c6ab-425e-abbf-6984c8e59217.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Ekonomi/Donationsfonder
Regler för gåvor och donationer
47581-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5a00b509-e1ee-4695-bc46-d2f5cdea0d6a.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Ekonomi/Patientavgifter och taxor
Regelverk kring ersättningar vid vård på distans
48494-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d33a7b06-7c70-4034-8ced-e33531ede52e.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Ekonomi/Patientavgifter och taxor
Gula taxan - bilaga till Avgiftshandboken
44662-5
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/bcb65417-2441-485e-9126-eed1543cc331.xlsx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Ekonomi/Patientavgifter och taxor
Regler för betalning och krav
32304-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ee602dcc-9cef-4362-897b-a7e288d56fbc.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Ekonomi/Patientavgifter och taxor
Avgiftshandbok Region Jämtland Härjedalen
31755-13
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f7ead568-41be-42df-b289-c99a1e6c9f45.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Fastighet/Konst
Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen
50650-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d625cf00-9b78-48df-804f-93237b83ea41.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Fastighet/Konst
Riktlinjer och rutiner för hantering av Region Jämtland Härjedalens konst
47171-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c831cc91-0b64-49df-954e-b51f4e984964.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Fastighet/Lokaler
Regler för uthyrning av lokaler i Region Jämtland Härjedalen
50519-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/79b5cca1-24e4-4910-8cab-4d444e6d4e31.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Fastighet/Parkeringsplatser
Regler för parkeringar
49586-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/89227afe-5cdf-4e9b-b008-33b83c78a258.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/Ansvar & befogenheter
Fördelning av ansvar för informationssäkerhet
17174-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ef01d9eb-00b3-4858-802d-0abe5b47f30b.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/Informationssäkerhetspolicy, handlingsplan
Övergripande handlingsplan informationssäkerhet och dataskydd 2020-2021
55017-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/a5bb2c1a-fe45-41c4-9d2c-19d1307e513a.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/Informationssäkerhetspolicy, handlingsplan
Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy
45917-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f53e5d63-0d1c-46cf-a3ee-d477ccd2f0fe.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/Loggkontroll
Regel för åtkomst till patientuppgifter och loggkontroll inom Region Jämtland Härjedalen
58230-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/51ae94ef-4c95-4b20-8511-3af0aa5b60c2.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/Loggkontroll
Förvaltningsorganisation logg- och åtkomstkontroll
44411-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/bfbb36d0-cf4a-485b-a595-0b3a1bdbac0c.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/Sekretess
Anmälan om behandling av personuppgifter (Draftit)
41441-1
https://inloggad.draftit.se

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/Sekretess
Sekretess och utlämnande av allmänna handlingar inom Region Jämtland Härjedalen
33233-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/a9c028d6-8ac1-408a-bf13-4d90ca3efd60.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/SMS, E-post, Fax, TEAMS
Hantering av traditionell post, e-post, sms, fax och röstbrevlådor
25048-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/164dfb9a-5439-4210-a7c2-f683a2e7a7e6.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Informationssäkerhet/Sociala medier, webb
Regel för spridning av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens lokaler
19582-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/54900b9e-687d-40f7-99e0-2db93f81b3f2.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2019
57353-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d81de26e-d02c-4c00-8b10-ba58c8a1e66c.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2018
51697-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ab268d5b-498d-4917-9c3c-436784d922da.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2017 för Region Jämtland Härjedalen
45562-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b237cb9a-9453-40e0-880b-6f79d1191325.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2016
39079-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/08c44573-6756-43db-989c-fd56784b6aa0.docx

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2015
32595-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d9a69d04-ba9f-4b61-bc71-d9edaa85227a.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2014
29762-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/709de871-f53a-40a8-9db0-57877f3fd2a0.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöpolicy och handlingsplan
Övergripande handlingsplan miljö 2020
55016-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d70f3e20-ae99-4dd7-bedb-a990625d2aa5.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöpolicy och handlingsplan
Mål och åtgärder för Region Jämtland Härjedalen i Handlingsplan för klimatanpassning i Jämtlands län 2020-2022
53629-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0a813f0c-0c29-47d6-b483-5d4ce264f356.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Miljöpolicy och handlingsplan
Miljöpolicy
12516-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e9c3185a-f15c-4692-88ce-6d7a9586e6c3.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Regler, rutiner
Regler för hållbara inköp 2016
26014-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/4e5451dc-502d-4fd9-8c90-f874fc806fcb.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Administrativt stöd/Miljö/Regler, rutiner
Regiongemensamma regler för resor gällande medarbetare och förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen
13111-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/96b2bf14-a380-4812-aaa3-0e5bfd3a9e2e.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Läkemedel/Läkemedelshantering och läkemedel på rekvisition/Rutiner för läkemedelshantering/Övrigt
Dokumenthanteringsplan - Administrera läkemedelsförråd vers. 2
43351-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f4fb9a2a-ee64-4fc2-bef7-e213d8e477a0.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Smittskydd & Vårdhygien/Vårdrutiner covid-19/Övergripande Rutiner/Medarbetare
Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19
57014-1
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Smittskydd & Vårdhygien/Vårdrutiner covid-19/Övergripande Rutiner/Om covid-19
Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19
57014-1
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Smittskydd & Vårdhygien/Vårdrutiner covid-19/Övergripande Rutiner/Skyddsutrustning
RD Egentillverkning och användning av ej CE-märkt skyddsutrustning
57620-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2c46a938-3e6e-4d10-bb42-526be73b3c22.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Smittskydd & Vårdhygien/Vårdrutiner covid-19/Övergripande Rutiner/Skyddsutrustning/Skyddsmasker
Tillägg till beslut Användning av skyddsmask 90
57924-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b5bbb28e-b351-418f-bfe0-540052b724fb.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Smittskydd & Vårdhygien/Vårdrutiner covid-19/Övergripande Rutiner/Skyddsutrustning/Skyddsmasker
Användning av skyddsmask 90 och halvmasker RJH
57923-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d37ffdc2-95ed-434a-8c27-c233ec1c6769.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Smittskydd & Vårdhygien/Vårdrutiner covid-19/Övergripande Rutiner/Skyddsutrustning/Visir
Alternativa leverantörer för 3D-printade visir
57619-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f94716ba-dd6c-498c-9754-ec067af5df4c.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Smittskydd & Vårdhygien/Vårdrutiner covid-19/Övergripande Rutiner/Städning, tvätt och avfallshantering
Hantering av brist gällande yt- och handdesinfektion
57616-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/9ac1436d-a20f-4a27-8936-844a712ff01a.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Övergripande/Patientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsberättelse 2017
43470-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/03fa2d9d-004f-4ae7-9677-48e2eefa2f50.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Patientsäkerhet/Övergripande/Patientsäkerhetsberättelse
Patientsäkerhetsberättelse 2016
36579-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c8452ec7-09cd-48e8-bd19-541bdb876ffe.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Medicinskt stöd/Sjukresor/Regler för sjukresa
Avsteg i tillämpning av regler för utfärdande av medicinska intyg för sjukresor
37086-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/96893e04-4239-4506-b95b-78a33cf42b70.pdf

Ledningssystem/Stöd, Service, Samverkan/Regionservice/Transport/Rutiner
Regler för leasing av fordon och hantering av bensinkort
29488-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f6bdc8cb-4358-4d9d-9604-e20eeb7a11e6.pdf