Stöd, service, samverkan

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Verksamhetsplanering / Uppföljning Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat
Stöd, service och samverkan

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se