Verksamhetsplanering

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Medarbetare Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat
Innehåll

Under avsnittet för verksamhetsplanering/uppföljning finns dokumentation som beskriver planerna för att styra verksamheten utifrån övergripande mål i bl.a. regionplanen samt övergripande handlingsplaner. Genom att arbeta med riskförebyggande åtgärder, avvikelsehantering, Lean samt redovisade resultat i diverse bokslut och annan statistik, följs och analyseras organisationens arbete för att ständigt förbättra de olika verksamheterna.

Verksamhetsplanering


I listan nedan finner du direktlänkar till ärendedokument inom dokumentkategorin Verksamhetsplanering i formatet:

Sökväg för dokumentet i ledningssystemet
Dokumentnamn
Dokumentnummer-versionsnummer
Länk till dokumentet

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Jämställd och jämlik verksamhet/Jämställdhet och jämlikhet/Handlingsplan
Övergripande handlingsplan jämställd och jämlik verksamhet 2020-2021
55018-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ff43f1a9-f007-4892-bfdc-dea4d683509a.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Jämställd och jämlik verksamhet/Jämställdhet och jämlikhet/Rutiner och riktlinjer
Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv
33340-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/bc2751b1-778d-49c6-80b7-d9b651b287c5.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Jämställd och jämlik verksamhet/Policy, strategi
CEMR-deklarationen
16839-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f22cf05a-3e5a-41ee-8bd1-48f3512a4e4c.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Jämställd och jämlik verksamhet/Policy, strategi
Personalpolitisk policy
12518-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/52026301-51b3-4eb7-9a72-131380663abc.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Kvalitetsutveckling/Styrdokument
Regel för innovationsrättigheter för anställda inom Region Jämtland
56330-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8d717ae3-5f3c-4573-8502-696acaab3c9d.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan läkemedel 2020
55019-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fa707e1e-fe33-4fc9-9233-ff07acd75264.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan jämställd och jämlik verksamhet 2020-2021
55018-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ff43f1a9-f007-4892-bfdc-dea4d683509a.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan informationssäkerhet och dataskydd 2020-2021
55017-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/a5bb2c1a-fe45-41c4-9d2c-19d1307e513a.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan miljö 2020
55016-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d70f3e20-ae99-4dd7-bedb-a990625d2aa5.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan Nationella minoriteter och Barnkonventionen 2018
40962-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/3e30456b-f5df-4f44-9d5f-5d64dc2fb258.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan för tillgänglighet 2017
40814-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/955689ed-5792-40d6-aeb4-48ca83c10fc7.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan patientsäkerhet 2018 - 2020
40813-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/363517d1-d80e-4543-90c2-dd2209efb0b6.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 2017-2021
37884-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/a088b277-d273-41b6-8f33-a37b085d50e7.docx

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Handlingsplan för utveckling av cancervården i Region Jämtland Härjedalen 2016 – 2018
34287-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f2f66185-7f03-48ef-8f09-aa81fa46b445.pdf

Ledningssystem/Verksamhetsplanering/Verksamhetsplanering/Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplan för suicidpreventivt arbete 2016-2018
27631-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/741c4629-c077-4b4b-af65-1ff545a3c876.pdf