Region Jämtland Härjedalens Organisation

Politisk organisation
Politisk organisationsskiss 2023

Klicka för större bild!

Tjänstemannaorganisation
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Klicka för större bild!

Regiondirektör
Anders Byström. Regionens högst beslutande tjänsteman.

Regional utvecklingsdirektör. Magnus Aspegren

Ekonomidirektör, Ekonomiavdelningen: Jennie Eriksson

Personaldirektör, HR-avdelningen: Krister Eriksson

Smittskydd: Mikael Widerström

Hälso- sjukvård:
Hälso- och sjukvårdsdirektör: Anna Granevärn

Divisionschefer:
Opererande områden: Elisabeth Liljekvist
Medicinska områden: Göran Örnung
Nära vård: Anna Fremner

Hälso- och sjukvårdssamordnare: Malin Carlsson

Områdeschefer;

Akutvård: Anna-Lena Alfreds

Anestesi, centraloperation & intensivvårdsavdelningen: Ulrika Östberg

Barn och unga vuxna: Mikael Lec-Alsén

Barn- och ungdomsmedicin: Lars Westergren

Bild- och funktionsmedicin. Karin Kockum

Labmedicin och medicinteknik: Kerstin Silfver

Folktandvård: Stefan Stjärnström

Hjärta, neurologi och rehabilitering (HNR): Lena Olander

Hud, infektion och medicin (HIM): Åsa Wengfeldt

Kirurgi: Lennart Adamsson

Kvinna: Iréne Hoglert

Nära vård Ambulans: Britt-Marie Stolth

Nära vård Stab (gemensamt): Anna Fremner

Nära vård Berg, Bräcke och Ragunda: Christina Sonesson

Nära vård Härjedalen: Jim Kaarnavuo

Nära vård Krokom, Strömsund och Åre: Kerstin Norrbin

Nära vård Östersund: Ingela Gillberg

Ortopedi: Kristian Stjerna

Patientsäkerhet: Tina Arenstig

Psykiatri: Caroline Johansson

Ögon och öron: Elisabeth Liljekvist

Regional utveckling:
Magnus Aspegren. Regional utvecklingsdirektör

Närstöd:

Fövaltningscontroller: Åsa Grönvik
Verksamhetscontroller: Maria Berglund

Områdeschefer;

Hållbar tillväxt: Anna Halvarsson
Kollektivtrafik: Marie Olofsson
Kultur och bildning: Anna Söderbäck

Tjänstemannaorganisation Regionstaben
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Klicka för större bild!

Regionstaben:
Mikael Ferm, Stabschef

Avdelningschefer;

Fastighet: Jörgen Svensson

Forsknings-, utbildnings och utvecklingsavdelningen: Bodil Landstad

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen: Johan Palm

IT- och eHälsoavdelningen: Marit Nilsson

Kommunikationsavdelningen: Sara Nilsson

Regionservice: Joakim Rödin

Samordningskansliet: Mikael Ferm

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se