Region Jämtland Härjedalens Organisation

Politisk organisation
Politisk organisationsskiss 2023Förstora bilden

Klicka för större bild!

Tjänstemannaorganisation

Tjänstemannaorganisation Regiondirektör. Region Jämtland HärjedalenFörstora bilden

Klicka för större bild!

Regiondirektör
Sara Lewerentz. Regionens högst beslutande tjänsteman.

Regional utvecklingsdirektör. Magnus Aspegren

Ekonomidirektör, Ekonomiavdelningen: Jennie Eriksson

HR-direktör, Personalavdelningen: Krister Eriksson

Kommunikationsdirektör: Sara Nilsson

Smittskydd: Lisa Fohlin

Hälso- sjukvård:
Hälso- och sjukvårdsdirektör: Anna Granevärn

Divisionschefer:
Opererande områden: Elisabeth Liljekvist
Medicinska områden: Tf. Anna-Lena Alfreds
Nära vård: Anna Fremner

Hälso- och sjukvårdssamordnare: Malin Carlsson

Områdeschefer;

Akutvård: Anna-Lena Alfreds

Anestesi, centraloperation & intensivvårdsavdelningen: Ulrika Östberg

Barn och unga vuxna: Mikael Lec-Alsén

Barn- och ungdomsmedicin: Lars Westergren

Bild- och funktionsmedicin. Karin Kockum

Labmedicin och medicinteknik: Kerstin Silfver

Folktandvård: Stefan Stjernström

Hjärta, neurologi och rehabilitering (HNR): Lena Olander

Hud, infektion och medicin (HIM): Åsa Wengfelt

Kirurgi: Lennart Adamsson

Kvinna: Iréne Hoglert

Nära vård Ambulans: Britt-Marie Stolth

Nära vård Stab (gemensamt): Anna Fremner

Nära vård Berg, Bräcke och Ragunda: Christina Sonesson

Nära vård Härjedalen: Jim Kaarnavuo

Nära vård Krokom, Strömsund och Åre: Kerstin Norrbin

Nära vård Östersund: Ingela Gillberg

Ortopedi: Kristian Stjerna

Patientsäkerhet: Tf. Anita Secher

Psykiatri: Caroline Johansson

Ögon: Anna Barkander

Öron: Anna West

Tjänstemannaorganisation Regionstaben. Region Jämtland HärjedalenFörstora bilden

Klicka för större bild!

Regionstaben:
Stabschef: Mikael Ferm

Avdelningschefer;

Fastighet: Jörgen Svensson

Forsknings-, utbildnings och utvecklingsavdelningen: Bodil Landstad

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen: Johan Palm

IT- och eHälsoavdelningen: Marit Nilsson

Regionservice: Joakim Rödin

Samordningskansliet: Mikael Ferm

Tjänstemannaorganisation Regional utveckling. Region Jämtland HärjedalenFörstora bilden

Klicka för större bild!

Regional utveckling:
Magnus Aspegren. Regional utvecklingsdirektör

Närstöd:

Fövaltningscontroller: Åsa Grönvik
Verksamhetscontroller: Maria Berglund

Områdeschefer;

Hållbar tillväxt: Anna Halvarsson
Kollektivtrafik: Henrik Strömberg
Kultur och bildning: Anna Söderbäck