Mottagningar & avdelningar, Östersunds sjukhus

Om du behöver komma i kontakt med din specialistmottagning så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177 Vårdguiden. (1177.se).

Länkarna nedanför tar dig till respektive specialistmottagnings/avdelnings kontaktuppgifter på 1177.se