Nyhetsarkiv regionjh.se


  • Om du känner besvär av brandröken
    Just nu brinner det på många platser i länet och röklukten är mer eller mindre kännbar på de flesta platser. Mindre mängder rök med lättare irritation i ögon och hals går vanligtvis över av sig själv. Får du besvärligare symptom, till exempel huvudvärk, illamående, sveda i mun och hals, hosta eller heshet, kan du behöva kontakta vården.

  • Bara svenskt kött i Region Jämtland Härjedalens matproduktion
    Med anledning av det mycket kritiska läge svenskt jordbruk och svensk livsmedelsförsörjning befinner sig i har Region Jämtland Härjedalen beslutat att, i den mån det finns tillgängligt, endast köpa in svenskt kött till verksamheternas matproduktion.

  • Mia kodar diagnoser för kvalité i vården
    Mia Jonsson, medicinsk sekreterare på mag-tarm-njuravdelningen på Östersunds sjukhus är en av totalt 54 som pluggat primär sjukdomsklassifikation och tentat av utbildningen med gott betyg. Hennes kodning genererar i förlängningen både pengar och vårdkvalité till Region Jämtland Härjedalen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se