Nyhetsarkiv regionjh.se

 • 2018-07-18
  Om du känner besvär av brandröken
  Just nu brinner det på många platser i länet och röklukten är mer eller mindre kännbar på de flesta platser. Mindre mängder rök med lättare irritation i ögon och hals går vanligtvis över av sig själv. Får du besvärligare symptom, till exempel huvudvärk, illamående, sveda i mun och hals, hosta eller heshet, kan du behöva kontakta vården.
 • 2018-07-13
  Bara svenskt kött i Region Jämtland Härjedalens matproduktion
  Med anledning av det mycket kritiska läge svenskt jordbruk och svensk livsmedelsförsörjning befinner sig i har Region Jämtland Härjedalen beslutat att, i den mån det finns tillgängligt, endast köpa in svenskt kött till verksamheternas matproduktion.
 • 2018-07-02
  Mia kodar diagnoser för kvalité i vården
  Mia Jonsson, medicinsk sekreterare på mag-tarm-njuravdelningen på Östersunds sjukhus är en av totalt 54 som pluggat primär sjukdomsklassifikation och tentat av utbildningen med gott betyg. Hennes kodning genererar i förlängningen både pengar och vårdkvalité till Region Jämtland Härjedalen.