Besöksinformation

Besökstid

Dagligen mellan kl. 11.00-19.00, besök på övrig tid sker efter överenskommelse med avdelningarnas personal.

Blommor

Blommor som inte är starkt doftande är tillåtna på de flesta avdelningarna, dock är inga blommor tillåtna vid allergi. Fråga personalen först.

Värdesaker och kontanter

Sjukhuset ansvarar inte för värdesaker. Ta med endast det mest nödvändiga till sjukhuset och be gärna anhöriga att ta hem värdesaker om du inkommit akut.

Telefonkontakter

Vi har som målsättning att ägna så mycket tid som möjligt till patienterna, därför önskar vi att kontakten mellan avdelningen och anhöriga samordnas till en person.

Egen sjukdom (magsjuka)

Om du eller någon du haft nära kontakt med haft magsjuka, vinterkräksjuka eller liknande symtom från mag-tarmkanalen de senaste tre dygnen vill vi att ni avstår från besök, då eventuell smitta till inneliggande patienter kan få stora konsekvenser. Om du inkommer som patient är det viktigt att du berättar om eventuell smittorisk så att vi kan vidta försiktighetsåtgärder.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se