Väntetider Ortopeden

Efter beslut om remiss till ortopeden eller operation, skickas en remissbekräftelse med beräknad väntetid till patienten.

Väntetiden skiljer mellan olika diagnosgrupper och mellan olika typer av operationer. Det innebär att det kan skilja i väntetid mellan ex rygg, fot eller höftproblem. Väntetider påverkas av akuta besök/operationer vilket gör att väntetiden också kan förändras över tid.

För att veta vilken tid som gäller får du gärna kontakta mottagningen eller någon av ortopedens operationskoordinatorer.

Här ser du förväntade väntetider för 2021-08-30

Väntetider för nybesök/remiss:
Väntetider för planerad operation:
Väntetider för polikliniska operationer

Om din beräknade väntetid är mer än tre månader (90 dagar) har du rätt till vårdgarantin. Om du önskar nyttja vårdgarantin är det bra om du meddelar detta i god tid eftersom det alltid är planeringstid inför besök och operation.

Ortopedens mål är att kunna erbjuda alla patienter ett första besök eller operation inom tre månader (80% av alla patienter erbjuds tid inom tre månader).