Ansök om ändring

Ibland uppkommer det olika faktorer som påverkar ett projekts genomförande och i dessa fall kan en ansökan om ändring vara aktuell.

Stödmottagaren ska i förväg inkomma med ändringsbegäran och eventuell ändringsbudget till Region Jämtland Härjedalen vid följande ändringar:

  • ändring av projekttiden
  • ändring av projektets inriktning jämfört med beslutet om stöd
  • väsentliga förändringar i projektets budget
  • förändringar avseende finansiering inklusive medfinansiering
  • byte av stödmottagare eller projektledning
  • väsentlig förändring av rapporteringsperiod

En ändringsansökan ska mailas in till ansvarig handläggare på Region Jämtland Härjedalen och den ska inkludera en ändringsbegäran och en ändringsbudget. Vid ansökan om förstärkning i pågående projekt behöver ni även skicka in ett nytt missiv. Se mallar nedan.

Tänk på följande vid ansökan om ändring:

  • Alla medfinansiärer måste kontaktas gällande ändringen
  • Vid samverkansprojekt ska ändringsbudgetar från alla samverkansparter inkluderas i ändringsansökan
  • En ändringsbegäran godtas endast om den inkommer i ett separat mail. Begäran om ändring kan inte göras i en lägesrapport


Bilagor till ansökan om ändring

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se