Café Entré

OBS! På grund av coronavirusets spridningsrisk håller Café Entré stängt tillsvidare.

Café Entré ligger som namnet antyder strax innanför entrén till sjukhuset. Huvudentrén, kyrkgatan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214