Företagsetablering

Behöver du hjälp med att etablera ditt företag i vår region? Vi behöver växa och få fler företag till region Jämtland Härjedalen. Hos oss får du hjälp med det praktiska samt ett brett kontaktnät och en hel del andra tjänster.

Vår region är i behov av att få fler företag till region Jämtland Härjedalen och i längden skapa mer samhällsekonomiska intäkter. Då behöver regionen få företag utanför länet och storstäderna att ha större kännedom om affärsmöjligheterna i vår region och om livskvalitén för att bedriva företag. I detta område samarbetar regionen tillsammans med länets åtta kommuner sedan 2015 i en etableringsfunktion med uppgift att främja investeringar, nyetableringar, marknadsföra och utveckla regionen som etableringsort för nya företag och verksamheter.

Vi har samma grundservice, om än lite olika omfattning som erbjuds, oavsett om det handlar om 80 nya jobb eller om enstaka nya anställningar. För en etablering eller expansion krävs ett gediget beslutsunderlag och hjälp med det praktiska. Då vill vi gärna hjälpa till med vårt breda kontaktnät, tjänster och arenor för samarbeten för att förverkliga den tillväxten.

Mer information

Rapport: Effekter vid företagsetableringar i Region Jämtland Härjedalen – 5 fallberäkningarPDF

Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move

Jämtland Härjedalen – A Business Region on the Move (engelska)

www.businessregionmidsweden.se

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214