PVCfreeBloodBag, LIFE 10 ENV/SE/037

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Regionala utvecklingsförvaltningen

Projektledare

Lena Stigh

Samarbetspartners

Karolinska Universitetssjukhuset, Melitek A/S, Wipak OY, Primo Profile

Projektbudget

2 204 464 €

Projektperiod

2011 - 2017

Webbplats

www.pvcfreebloodbag.eu Länk till annan webbplats. (förstudie)

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Projektet handlar om att fasa ut farliga ämnen från vården. Det initierades av majoriteten av svensk landsting och är ett samarbete mellan europeisk hälso- och sjukvård och näringsliv. I dag finns inga PVC-fria blodpåsar för röda blodkroppar på marknaden och det är det som efterfrågas.

En helt ny blodpåse utan farliga ämnen, som därmed minskar exponering av farliga ämnen till patienter, personal och miljö. Projektet föregicks av två andra projekt som väl beskriver bakgrunden. Den så kallade prestudy finns på www.pvcfreebloodbag.eu Länk till annan webbplats.

Syfte och mål

Det två övergripande målen är att visa att det går att tillverka en PVC-fri blodpåse som uppfyller en förankrad kravspecifikation inklusive CE-märkning och att tillsammans med europeisk sjukvård sprida kunskap och öka efterfrågan för att underlätta introduktionen av de nya påsarna.

Aktiviteter

Kärnaktiviteterna handlar dels om att öka efterfrågan genom att sprida information, kommunicera och nätverka och dels genom att tillverka och utvärdera den nya påsen.

Melitek tar fram en högkvalitativ råvara som skickas till Wipak som gör filmen och till Primo Profile som gör slangarna. Wipak och Primo skickar därefter material till Haemotronic som gör påsen, eller rättare sagt ett set om fyra påsar.

Karolinska universitetssjukhuset utvärderar med en in-vitro studie påsens förmåga att lagra röda blodkroppar. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för användartester.

Förväntat resultat

  • Att projektmålen uppfylls och att projektet avrapporteras samt godkänns enligt projektreglerna.
  • En PVC-fri blodpåse som uppfyller kravspecifikationen.
  • En ökad efterfrågan.

In english

PVCfreeBloodBag started in 2011 and will end in 2017. The objectives are to demonstrate that it is possible to produce a PVC-free blood bag that fulfils requirement specification, including CE-labelling and to increase demand by cooperation with European healthcare.

The four participating companies;Melitek A/S, Wipak Oy, Primo Profile and Haemotronic SpA, work together to produce a PVC-free blood bag.

Karolinska University Hospital evaluate the bags ability to store red blood cells. Region Jämtland Härjedalen is responsible for user tests. Read more at www.pvcfreebloodbag.eu Länk till annan webbplats.