Energieffektiva Företag - Jämtland Härjedalen

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

-

Projektledare

-

Samarbetspartners

-

Projektbudget

-

Projektfinansiering

1:1-anslag (Region Jämtland Härjedalen)

Projektperiod

-

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

-

Syfte och mål

 

 

Aktiviteter

-

Förväntat resultat

- Minst 40 företag erhåller företagsstöd via ramprojektet

- Den totala investeringssumman av projektet ska uppgå till 166 miljoner kronor

- Den minskade energiförbrukningen hos projektmedverkande företag och organisationer (som erhåller företagsstöd) är 10 000 MWh

In english

-