Näringslivsdialog om coronakrisen

Här hittar du minnesanteckningar från våra möten

2022:

Material från mötet 19 september 2022

Material från mötet 22 augusti 2022

Material från mötet 27 juni 2022

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 220530 Pdf, 201.9 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 220425 Pdf, 131.2 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 220321 Pdf, 135.6 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 220221 Pdf, 122.4 kB.

2021:

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 211129 Pdf, 118.8 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 211015 Pdf, 176.7 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 210927 Pdf, 156.9 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 210823 Pdf, 120.6 kB.

Minnesanteckningar näringsslivsdialog om coronakrisen 210628 Pdf, 165.6 kB.

Minnesanteckningar näringsslivsdialog om coronakrisen 210517 Pdf, 104.7 kB.

Minnesanteckningar näringsslivsdialog om coronakrisen 210419 Pdf, 158.8 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 210222 Pdf, 113.9 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 210128 Pdf, 83.1 kB.

2020:

Minnesanteckningar näringslisdialog om coronakrisen 201214 Pdf, 182.6 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 201116 Pdf, 94.4 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 201019 Pdf, 92.2 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200928 Pdf, 124.8 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200914 Pdf, 81.8 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200831 Pdf, 82.7 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200615 Pdf, 63.1 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200601 Pdf, 86.6 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200518 Pdf, 105.3 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200504 Pdf, 93.8 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200420 Pdf, 165.3 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200414 Pdf, 96.5 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200406 Pdf, 163.8 kB.

Minnesanteckningar näringslivsdialog om coronakrisen 200330 Pdf, 340.3 kB.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se