Sök finansiering till satsningar som skapar hållbar regional utveckling

Jämtlands län ska vara en nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i. Här finns information om utvecklingsfinansiering i form av projekt- och företagsstöd som Region Jämtland Härjedalen hanterar.

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär bland annat ett ansvar för att besluta om hur olika typer av medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas. En typ av medel är det så kallade 1:1-anslaget som riktas till regionen från staten. Medlen ska gå till satsningar som skapar förutsättningar för näringslivet i regionen att utvecklas.

Strategier som skapar riktning
Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 är styrande för vad medlen får användas till. Den nationella strategin är också vägledande för den regionala utvecklingsstrategin. Därför är det bra om du som tänker söka utvecklingsfinansiering först läser igenom dessa strategidokument.

Läs den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs den regionala utvecklingsstrategin

Bild på man som arbetar. Foto: Göran Strand

Företagsstöd

Vårt uppdrag är att bidra med utvecklingsfinansiering till företag när andra finansieringsmöjligheter saknas. Vi täcker gapet.

Bild på skidtunnelns entré. Foto: Håkan Wike

Projektstöd

Genom projektstöd finansierar vi olika satsningar runt om i länet som bidrar till hållbar utveckling i näringslivet.

Bild på lanthandel. Foto: Håkan Wike

Stöd till kommersiell service

Vi ansvarar för servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd. Stöd som skapar god servicenivå i hela landet.

Två personer samtalar med varandra vid ett konferensbord. Foto: Plattform

Timbanken

Timbanken erbjuder små och medelstora företag fem kostnadsfria rådgivningstimmar. Ta tillfället att fokusera på utveckling av ditt företag.