Sidhuvud. Nyhetsbrev. Regional utveckling. Region Jämtland Härjedalen

NYHETSBREV NR. 3, 2019

10.55

STORT ENGAGEMANG FÖR REGIONAL UTVECKLING I LÄNET

Det är redan december. Året är snart slut och då är det ofrånkomligt att inte se tillbaka och försöka summera de senaste tolv månaderna. Under 2019 har ambitionen varit att se över våra nätverk och hur vi jobbar för att på bästa sätt kunna prioritera våra insatser och det arbetet kommer att fortsätta under 2020. Det är tydligt att de regionala utvecklingsfrågorna är viktiga för många, och det gör mig glad och stolt. Det visar sig bland annat i det breda engagemang vi fått från såväl näringsliv, organisationer, kommuner och medborgare i arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin. Det märktes också tydligt under Regiondagen den 22 november där vi hade ca 250 fysiska deltagare och ytterligare ett antal som deltag via distans. Dagen bjöd på såväl inspiration som kunskapsutbyte som kommer att gynna oss i vårt fortsatta arbete under nästa år. Tack till alla er som medverkat och till er som med kraft, energi och kompetens bidragit till årets arbete!

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen

KRAV-CERTIFIERING, GESÄLLUTBILDNING OCH EN MÄSTARE I GARVNING

Härjedalen har nu fått sitt första offentliga kök med KRAV-certifiering. ”Klart att vi är stolta, skolans servicepersonal har lagt ned ett fantastiskt arbete på detta under hösten” -säger Magnus Arreflod, rektor på Bäckedals folkhögskola. KRAV-certifieringen innebär att köket uppfyller kravet på att minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Bäckedals folkhögskola bedriver ett målinriktat miljöarbete för att minska sin miljöpåverkan och göra verksamheten mer hållbar. Skolans kök lagar mat från grunden, bakar, handlar närproducerat och ekologiskt. För att få behålla certifieringen framöver krävs nu ett ständigt förbättringsarbete. Certifieringen gäller från december månad och ett år framåt.

Under hösten upphöjde Sveriges Hantverksråd yrket Garvare till ett Gesäll- och Mästarbrevsyrke. För Bäckedals folkhögskola som har över 25-års erfarenhet av att bedriva utbildningar i skinngarvning innebär detta en möjlighet att genomföra gesällutbildningar. Redan till våren kommer därför en gesällutbildning i skinngarvning att börja på Bäckedals folkhögskola vilket blir den första i landet. Gesällverksamheten kommer att startas upp i mindre skala för att sedan kunna växa och etablera sig.

Aja Pettersson, hantverkslärare på Bäckedals folkhögskola har tilldelats Mästarbrev i Garvaryrket. Mästarbrevet som utfärdas av Sveriges Hantverksråd är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar stort kunnande och erfarenhet. Det var vid den årliga Gesäll- och Mästarbrevsutdelningen i Blå Hallen i Stockholms Stadshus som Aja mottog sin utmärkelse och nya titulatur.

ONLINE VIDEO CREATOR - POPULÄR UTBILDNING PÅ BIRKA FOLKHÖGSKOLA

Online Video Creator startade 2018 på Birka Folkhögskola. Online Video Creator är en bred utbildning som riktar sig till alla som vill nå ut med rörligt innehåll i sociala medier, oavsett bakgrund och story, såväl youtuber, kommunikatör, konstnär, journalist, författare, artist, lärare som något helt annat. Alla har en story att berätta, och det finns publik för (nästan) allt. Online Video Creator utrustar deltagarna med ett sätt att tänka och handla som är viktigt för en självgående videokreatör.

Online Video Creator går på distans med platsträffar på Birka ca en gång i månaden. Senaste platsträffen var i Stockholm i början av november då deltagarna träffade flera olika aktörer inom branschen, bland annat Sveriges Radio, Aftonbladet TV och YouTube.

Utbildningen blir allt mer populär och får fler ansökningar för varje kursomgång, alla intresserade får inte plats på utbildningen. Behovet av utbildade aktörer inom online video är stort. Att utbildningen efterfrågas på arbetsmarknaden vittnar tidigare deltagare om, där flera har fått jobb direkt efter avslutad praktik. Den senaste är Sophia Nilsson Pearson som går ut Online Video Creator i december och som redan nu erbjudits jobb på NA-KD:s huvudkontor i Sverige där hon nu anställs som Inluencer marketer. Sophia gjorde sin praktik hos NA-KD som är ett av Europas topp 20 snabbast växande verksamheter och ett världsledande företag inom mode och e-handel.

Just nu pågår ansökningsperioden till den femte omgången av Online Video Creator med start 27:e januari 2020. Allt tyder på att utbildningen fortsätter att öka i popularitet och att vi kommer att sätta ännu ett nytt rekord i antalet sökande!

Här finns mer information om utbildningen https://www.birka.fhsk.se/utbildningar/program/online-video-creator/ Länk till annan webbplats.

FÖR ÖVRIGT:

  • Fortsätter vi utvecklingen av en ny nordisk gränsregionalkommitté tillsammans med Tröndelag
  • Upphandlingen av nattåg är avklarad
  • Processen för att revidera Trafikförsörjningsprogrammet påbörjas
  • Riktlinjerna för företagsstöd ses över

FAKTARUTA: REGIONAL UTVECKLING OCH TILLVÄXTARBETE

Sedan årsskiftet har Sveriges alla landsting övertagit det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landstingen finns fortfarande i juridisk mening till dess alla lagar uppdaterats. Övergången från landsting till region innebär att regeringen har 306 förslag till författningsändringar. Senast den 1 januari 2020 bör ändringarna träda ikraft för att benämningen region ska stå på valsedlarna år 2022.

Region Jämtland Härjedalen bildades år 2015 och sedan dess omfattas regionfullmäktige av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Det innebär att organisationen har fyra huvudsakliga ansvarsuppgifter: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional kulturverksamhet samt regionalt tillväxtarbete. Fullmäktige har delegerat de tre sistnämnda till den regionala utvecklingsnämnden. Nämndens ansvarsuppgifter och verksamhet förverkligas genom förvaltningsområdet Regional Utveckling som leds av Anders Byström, regional utvecklingsdirektör. Anders ansvarar för detta nyhetsbrev. Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till: anders.bystrom@regionjh.se