Vad är smart specialisering?

Inom EU har begreppet strategi för smart specialisering (S3) vuxit fram och god styrning av den regionala S3 är idag ett krav för att ta del av europeiska struktur- och investeringsfonder som finns för att främja företagande och innovation.

Smart specialisering är ett verktyg för det regionala tillväxtarbetet och handlar om att kraftsamla för stärkt konkurrenskraft och innovation inom områden med utvecklingspotential. Ett område kan se ut på olika sätt, det kan exempelvis handla om en del av en sektor, en viss teknologi eller att lösa en samhällsutmaning. Det kan handla om områden där ett län redan har styrkor eller om nya områden där potential för utveckling finns, vi använder oss av begreppet styrkeområden för att beskriva dessa. Kraftsamlandet handlar om att vi fokuserar investeringar, både offentliga och privata, till utvecklingen av styrkeområdena.

Sexstegsprocess

Kraftsamlingen förutsätter nära samverkan mellan aktörer i ett län: offentlig sektor, näringsliv, akademi och organisationer samt statliga myndigheter som medverkar i det regionala tillväxtarbetet.