Styrkeområdet Upplevelser

Jämtlands län är kontrasten mellan stad, landsbygd, fjäll och en kombination av svensk och samisk kultur och tradition. Förutsättningar och behov skiljer sig åt i vår varierade geografi men förmågan att skapa upplevelser som möter människors förväntningar finns överallt. Det finns något unikt och attraktivt att uppleva i Jämtlands län.

Upplevelser

Jämtland Härjedalen är kontrasten mellan stad, landsbygd, fjäll och en kombination av svensk och samisk kultur och tradition. Ljuset om sommaren, mörkret om vintern, lugnet i naturen, viktiga kulturmiljöer, fiskrika vatten, kreativa entreprenörer i ett brett näringsliv, ett drivet lärosäte, lokal gastronomi, evenemang och mycket mer. Förutsättningar, utvecklingspotential och aktörers behov skiljer sig åt i vår varierade geografi – men förmågan att skapa upplevelser som möter människors förväntningar finns överallt. Det finns något unikt och attraktivt att uppleva runt om i länet. Upplevelser som kan konsumeras av besökaren såväl som den boende. Det här lägger grund för styrkeområdet Upplevelser.

Under lång tid har aktörer i länet utvecklat färdigheter och kunnande som utgått från vinter, snö och skidåkning. I Jämtland Härjedalen finns en infrastruktur av spår- och ledsystem som skapar tillgänglighet till naturen och några av landets största skidsportanläggningar, bland annat den alpina nationalarenan och nationalarenan för skidskytte. Detta är resultatet av tidigare strategisk och offentlig utvecklingsfinansiering. Här har vi kommit långt. Men länets upplevelseproduktion är bredare än så. Jämtland Härjedalen är känt för anordnandet av stora evenemang och har en position som kreativ gastronomiregion. Här finns en levande fäbodkultur och en bredd av talangfulla individer inom litterär, konstnärlig och artistisk verksamhet. Saepmie omfattar stora delar av länets geografi och är en stark identitetsfaktor för vårt län och den världsunika sydsamiska urfolkskulturen med sin historia, samtid och utveckling är en viktig del av länets kultur och kulturarv.

Trender och omvärldsanalys

Globalt sett reser människor mer och antalet gäster på länets destinationer har ökat. Resan till och från ett besöksmål är en viktig del av upplevelsen. Idag är klimatmedvetenheten stor och möjligheterna för att resa hållbart blir viktigare för allt fler.
Många vill inspireras av platsen och söker autentiska upplevelser. Det kan exempelvis handla om att uppleva traditioner, musik, hantverk och gastronomi. Natur och kultur är lokalspecifika tillgångar som skapar attraktivitet för en plats som hemvist och allt fler människor flyttar till länet för livsstilens skull.

Potential och utvecklingsmöjligheter

Länets natur tåls att upplevas många gånger, våra tillväxtmöjligheter är nära sammankopplade med länets naturresurser och nyttjandet måste vara hållbart. I hållbarheten finns potential eftersom människors miljö- och klimatmedvetenhet växer och efterfrågan med det. Digitaliseringen, artificiell intelligens (AI) och nya transportlösningar innebär också nya hållbara möjligheter för Jämtland Härjedalen.

Den sydsamiska kulturen är världsunik såväl till sitt geografiska läge som till sitt språk, sina traditioner och sin kunskap. Samisk kunskap, kultur och kulturarv väcker intresse och många vill lära av traditioner. Det finns potential i utvecklingen av samiska aktörers förutsättningar och möjligheter att vara del av upplevelseproduktionen och det regionala tillväxtarbetet i Jämtland Härjedalen.

Aktörer i länet har erfarenheter av att anordna upplevelser som konsumeras i kyla. Det är fortfarande god snötillgång under vintrarna och aktörer i länet besitter hög kompetens inom snötillverkning, snökvalitet och snölagring. Kunskap och innovation inom området kan vara avgörande för framtida upplevelseproduktion när det handlar om vinteraktiviteter. I Jämtland Härjedalen finns en gedigen erfarenhet av och potential att anordna stora evenemang på avancerad nivå, med internationella besökare och tv-publik. Det finns också möjligheter i hur natur och kultur kan integreras och komplettera de idrottsliga upplevelserna. Sport kan både upplevas på läktaren och som utövare, i gränssnittet upplevelseproduktion och sport finns utvecklingsmöjligheter.

Att skapa njutbara och minnesvärda upplevelser i kallt klimat kräver särskild kompetens då både kroppen, materialet och tekniken kan kärva i minusgrader. Samarbeten mellan aktörer som utvecklar och tillverkar kläder och utrustning för sport och friluftsliv och de som erbjuder naturbaserade upplevelser kan generera innovativ produktutveckling. Det kan exempelvis gälla utrustningens funktionalitet och design när det kommer till friluftsaktiviteter och sport.

Sommarturismen växer och besöksnäringen kan vidareutvecklas där kulturella och kreativa näringar (KKN), gastronomi och kulturarv är grund för upplevelsen. Strategiska satsningar på året-runt-turism och KKN stärker basen för upplevelser i Jämtland Härjedalen.

Innovations- och forskningsresurser

I Jämtlands län finns en lång tradition, bred komptensbas och ett näringsliv med många små företag inom upplevelseproduktion baserat på natur, kultur, kulturarv, sport och gastronomi. En bred och småskalig KKN, framstående livsmedelsproducenter, företag som tillverkar sport- och friluftsprodukter samt kunskapsintensiva tjänsteföretag som adderar centrala värden när upplevelser skapas och konsumeras. Företag inom besöksnäringen är välorganiserade genom destinationsbolag och den regionala branschorganisationen. Här finns aktörer med vana att anordna stora evenemang med internationell publik.

Det finns betydande forskningsresurser inom länets gränser som berikar styrkeområdet Upplevelseproduktion. Forskning som kan främja hållbar strukturomvandling och utveckling av företagen i länet och bidra till ökad konkurrenskraft.
Östersund och Region Jämtland Härjedalen är sedan 2010 utsedd till Creative City of Gastronomy av UNESCO nätverket Creative Cities Network