Plupp och de osynliga på fjället 

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Region JH - Jämtlands läns landsting - Estrad Norr

Projektledare

Jan Löfgren - konstnärlig/projektledare

Samarbetspartners

Åarjelhsaemein teatere i Mo i Rana

Projektbudget

255 927 €

Projektperiod

2015-10-01 - 2017-12-31

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Sprida den samiska kulturen, sydsamiska språket och joiken i ett gränsöverskridande område och samarbete om sagan Plupp av Inga Borg.

Föreställningen ska fungera som en pedagogisk arena där den konstnärliga upplevelsen ska fungera som en överföring av språk och kultur i en naturlig och upplyftande atmosfär

Syfte och mål

Genom att blanda samiskt och skandinaviskt språk på scenen vill vi att den unga publiken ska lära sig samiska ord och uttryck. Förmedla en positiv berättartradition till en ung publik för att vända problemställningar som ofta används mot samisk kultur

Aktiviteter

Produktionsmöten, produktionsanställningar, planläggning och uppdrag, turneläggning, repititioner Världspremiär i Mo i Rana oktober 2016 med efterföljande turne

Produktion övertas av Estrad Norr 2017 för turne och gästspel i bla Stockholm och under Trånte 2017

Förväntat resultat

45 genomförda föreställningar för barn i åldern 6 - 10 år (5000 barn)

Genom joiken som uttrycksmedel sprida den samiska kulturen och språket i ett gränsöverskridande pedagogiskt projekt

Befästa samarbeten inom scenkonsten i framtida samiska projekt

In english

Plupp and the invisible in mountain is the first joikical and it is an pedagogic project for the sapmi culture and the sapmi langage for young children.

It is an European interregional project between Estrad Norr - Region JH and Åarjelhsaemien Teatere in Mo i Rana

It will be 45 performing during a tour both in Nieway and Seden