Aktuella erbjudanden om företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare redan innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om stöderbjudandena. Kom ihåg att ansökan måste skickas in innan den investering eller åtgärd som ansökan gäller har påbörjats.

Stöd till mindre investeringar
Stöd till externa konsulter
Stöd till deltagande i mässa
Stöd till större investeringar
Stöd till energieffektivitetsåtgärder
Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt samt innovation
Stöd till idrotts- och rekreationsinfrastruktur
Stöd till omställning för att möta coronakrisens effekter
Stöd till utbildning för hållbar besöksnäring (kommande)
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden