Definitioner

Mångsidigt utbud av varor - Minst 1000 artiklar, varav varugrupperna mejeri charkvaror, ägg, färsktbröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade.  För butiker med osättning under 2 miljoner kronor kan avsteg göras från ovanstående defintion av mångsidigt utbud. Dock ska sådan butik vra betydelsefull för annan grundläggande service (se defintion nedan)

Annan grundläggande service - Med grundläggande kommersiell service menas dagligvaror, drivmedel, post, apotek och betaltjänster (kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering)

15 km från ett annat försäljningsställe - Avstånd mäts i kortast farbara bilväg.

Fasta lokaler - Försäljningsstället får inte utgöras av varubuss eller verksamhet som flyttas till annan ort under delar av året.

Öppet på åretruntbasis - Öppet året runt i genomsnitt minst 40 timmar i veckan. För butiker med omsättning minst 2 miljoner kronor och max 11 miljoner kronor. Öppet året runt i genomsnitt minst 20 timmar per vecka för butiker med omsättning under 2 miljoner kronor. Säsongsbutiker kan inte erhålla stöd.

Nettomsättning av dagligvaror - Omsättning för andra produkter än dagligvaror (se definition nedan) samt andra servicetjänster ska avräknas vid beräkning av nettoomsättning.

Dagligvaror - Grundläggande varor så som livsmedel, drycker, tobak och hushållsärtiklar som konsumenter köper flera gånger i veckan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214