En person som pratar i mobiltelefon

Restriktioner för besök i vården

På grund av nuläget med corona/covid-19 gäller restriktioner för besök i Region Jämtland Härjedalens alla lokaler. Här kan du läsa vad som gäller inom hälso- och sjukvården.

För dig som patient eller medföljande till en patient

Har du ett bokat besök och känner dig fullt frisk så är du välkommen som patient.

Är du förkyld, har magsjuka eller är osäker kring din hälsa ska du kontakta vårdpersonalen minst ett dygn i förväg (men gärna tidigare) för att rådgöra om ditt besök ska genomföras eller inte.

Om patienten har ledsagare eller annan medföljande måste även denne vara fullt frisk. Patienten bör inte heller åtföljas av fler personer än vad som är motiverat utifrån vårdbehovet.

För besökare till inneliggande patienter

Inga besök får göras hos inneliggande patienter – även om besökaren känner sig fullt frisk.

Om det finns särskilda skäl till besöket ska avdelningen kontaktas i förväg för att planera besöket med personalen. Ansvarig chef beslutar om undantagsfall, utifrån hur läget ser ut på den aktuella avdelningen.

Tack på förhand för att du tar hänsyn till detta!

Text: Kommunikationsavdelningen. Foto: Mostphotos

3 av 8 gillar detta