Service Z

Service Z

Det regionala nätverket Service Z består av Region Jämtland Härjedalen som sammankallande aktör tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Vid behov bjuds andra intressenter in kopplade till frågor kring kommersiell service.
Nätverket följer upp genomförda prioriteringar i Regionalt serviceprogram samt stämmer av och sätter upp nya insatser och aktiviteter i de årliga handlingsplanerna.
Vid behov träffas även delar av nätverket inom olika konstellationer, exempelvis i möten och diskussioner med kommunernas landsbygdsansvariga