Regionalt Företagsstöd

Har du ett företag och ska investera? Kanske är du nystartad och vill utveckla företagets produkter, marknadsföring eller kompetens. Eller så är ditt företag redan etablerat och planerar en större investering i utrustning? Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en del av finansieringen.

Ansök om regionalt stöd via Min Ansökan, www.minansokan.se

OBS! Den 22 januari är Min Ansökan helt stängt för uppgradering.

Min Ansökan för FÖRETAGSSTÖD stängde för nya ansökningar den 2 december 2019 Detta beror på att det nationella ärendehanteringssystemet för vår finansiering byts ut. Om den investering eller insats som ärendet gäller kan vänta med beslut till 2020 föreslår vi att du även väntar med att skicka in ansökan. Det nya ärendehanteringssystemet öppnar 23 januari.

Gäller ärendet en investering och igångsättningstillstånd brådskar tar du kontakt med en handläggare så ordnar vi det.

Vem kan få företagsstöd?
Vem kan inte få företagsstöd?
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214