Vilka pengar används till företagsstöd?

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör prioriterar och beslutar Region Jämtland Härjedalen om hur olika typer av medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. En typ av medel är det så kallade 1:1-anslaget som bland annat används till företagsstöd. Anslaget kan även användas till projektstöd eller stöd till kommersiell service. Företagsstöden ska främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag.

1:1-anslaget kommer från statens utgiftsområde 19, Regional tillväxt, och riktas till Jämtland Härjedalen för att kompensera för de i nationell jämförelse relativt dåliga förutsättningar som finns för näringslivet i vår region.

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet. På regional nivå finns en smart specialisering för länet och en regional utvecklingsstrategi som ska styra användningen av anslag 1:1.  

Läs den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer om smart specialisering och regional utvecklingsstrategi

I ett så kallat regleringsbrev definieras hur mycket anslag Region Jämtland Härjedalen årligen får hantera. Där begrändas både hur hög den totala skuldnivån får vara samt hur mycket medel som årligen får betalas ut till stödmottagande företag och organisationer. Stöd får bara ges i mån av tillgång på medel.

Läs regleringsbrevet för budgetåret 2020

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden