Granskningsrapporter 2021


Skriv tabellbeskrivning här

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av IT-säkerhet.

Rev/39/2020Granskning av Löner och Arvoden

REV/4/2021

Granskning av Samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa

REV/5/2021

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelserSkriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se