Granskningsrapporter 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2021

Granskning av Regionstyrelsen 2021

REV/17/2021


Granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021

REV/18/2021


Grranskning av Regional utveckling 2021

REV/19/2021


Granskning av Patientnämnden

REV/20/2021


Granskning av Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt speciialistfunktioner 2021

REV/22/2021


Granskning av Gemensam nämnd för samordad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel

REV/23/2021


Granskning av Gemensam nämnd för Närvård Frostviken 2021

REV/21/2021


Granskning av Fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026

REV/5/2022


Skriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av IT-säkerhet.

Rev/39/2020


Granskning av Kris- och katastrofberedsakp

REV/9/2021


Granskning av Löner och Arvoden

REV/4/2021


Granskning av Samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa

REV/5/2021


Granskning av Investeringsprocessen

REV/11/2021


Granskning av ekonomistyrning med fokus på budgetprocessen och resursfördelning

REV12/2021


Granskning av Produktions- och kapacitetsplanering

REV/8/2021


Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser

Granskning av Almi MITT AB 2021

REV/24/2021


  • Rapport


Granskning av Länstrafiken AB 2021

REV/7/2022


Granskning av Landstingsbostäder AB 2021

REV/25/2021


Granskning av Torsta AB 2021

REV/26/2021


Granskning av Norrtåg AB 2021

REV/27/2021


  • Rapport
  • Gransknings PM

Granskning av Stiftelsen Jamtli i Jämtlands län 2021

REV/28/2021


  • Gransknings PM
  • Årsredovisning
  • Revisionsberättelse

Granskning av Samordningsförbundet i Jämtlands län 2021

REV/29/2021Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet- NRF 2021