Projektstöd

Har du en projektidé som bidrar till att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken? Här hittar du information om bidrag för projektverksamhet samt blanketter och dokument som du behöver för att ansöka om projektmedel.

Ansök om regionalt stöd via Min Ansökan, www.minansokan.se

OBS! Den 22 januari är Min Ansökan helt stängt för uppgradering.

Min Ansökan för FÖRETAGSSTÖD stängde för nya ansökningar den 2 december 2019 Detta beror på att det nationella ärendehanteringssystemet för vår finansiering byts ut. Om den investering eller insats som ärendet gäller kan vänta med beslut till 2020 föreslår vi att du även väntar med att skicka in ansökan. Det nya ärendehanteringssystemet öppnar 23 januari.

Gäller ärendet en investering och igångsättningstillstånd brådskar tar du kontakt med en handläggare så ordnar vi det.

Regionens medfinansieringen genom anslaget för regionala tillväxtåtgärder, det så kallade 1:1-anslaget, är styrd av Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är bland annat viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Medfinansiering får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projekt. Regionens medfinansiering kan maximalt utgöra 50% av projektets totala finansiering.

Läs Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Tveka inte att ta en tidig kontakt med beredningshandläggaren för att diskutera din projektidé!

Projektbanken

Det pågår en mängd projekt med regional medfinansiering varav några också har finansiering från EU:s program. I projektbanken kan du se vilka projekt regionen medfinansierar.

Sök projekt i Projektbanken

Stöd och bidrag från Kulturen

Ska du driva ett tidsbegränsade projekt av regionalt intresse med inriktning mot kultur? Då ska du läsa mer om stöd och bidrag från Kulturen! Det går exempelvis att söka det så kallade "fria anslaget" vars syfte är att stödja projekt som stimulerar länets kulturliv samt bidrar till folkhälsan.

Läs mer om stöd och bidrag från Kulturen


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214