Projektstöd

Har du en projektidé som bidrar till att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken? Intressant! Här hittar du information om bidrag för projektverksamhet samt blanketter och dokument som du behöver för att ansöka om projektmedel.

Ansök om utbetalning via www.minansokan.se

Regionens medfinansieringen genom anslaget för regionala tillväxtåtgärder, det så kallade 1:1-anslaget, är styrd av Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Det är bland annat viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Medfinansiering får lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projekt. Regionens medfinansiering kan maximalt utgöra 50% av projektets totala finansiering.

Läs Förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Tveka inte att ta en tidig kontakt med beredningshandläggaren för att diskutera din projektidé!

Projektbanken

Det pågår en mängd projekt med regional medfinansiering varav några också har finansiering från EU:s program. I projektbanken kan du se vilka projekt regionen medfinansierar.

Sök projekt i Projektbanken

Stöd och bidrag från Kulturen

Ska du driva ett tidsbegränsade projekt av regionalt intresse med inriktning mot kultur? Då ska du läsa mer om stöd och bidrag från Kulturen! Det går exempelvis att söka det så kallade "fria anslaget" vars syfte är att stödja projekt som stimulerar länets kulturliv samt bidrar till folkhälsan.

Läs mer om stöd och bidrag från Kulturen

Insatser för regional mat- och livsmedelsstrategi

Ni som blivit beviljade medel för att genomföra regionala insatser för mat- och livsmedelsstrategin ska lämna in följande underlag vid ansökan om utbetalning:

- Blanketten "Ansökan om utbetalning _avser projekt beslutade 2015 och fr." som ni hittar på webbsidan "Ansök om utbetalning".
- Blanketten "Kostnadsslagsredovisning_avser projekt beslutade 2015 och s.".
- Fakturakopior som styrker insatsens kostnader, samt lönespecifikation i de fall har insatsen genererat lönekostnader.
- En rapport som beskriver vilka insatser som genomförts och hur dessa har bidragit till förverkligandet av den nationella livsmedelsstrategin. Ingen särskild rapportmall finns.
- Huvudbok.

Det är endast de aktiviteter som beskrivits i ansökan som ligger till grund för utbetalning.

Ansökan om utbetalning skickas till:
Region Jämtland Härjedalen
Område NäringslivBox 654
831 27 ÖSTERSUND

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214