Revisionsrapporter 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Revisionsplan 2020

Rev/1/2020

 Revisionplan 2020


Skriv tabellbeskrivning här

Diarienummer

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2020

Rev/27/2019

Pågår

 Granskning av Vårdskador

Pågår

Granskning av Ekonomistyrning och resultatförbättrande åtgärder

Pågår

Förstudie: Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker

Pågår

Granskning av Regionvårdsfakturor

Pågår

Granskning av Intern kontrollSkriv tabellbeskrivning här

Fördjupade granskningarSkriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelser

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa organisationer där Regionen utser revisorer