Granskningsrapporter 2020


Skriv tabellbeskrivning här

Grundläggande granskningar avseende verksamhetsår 2020

Granskning av Vårdskador.

Rev/27/2019 - PågårSkriv tabellbeskrivning här

Årliga granskningar

Granskning av Ekonomistyrning och resultatförbättrande åtgärder.

Rev/11/2020

 

  • Rapportsammandrag
  • Skrivelse / Svar
  • Rapport

Granskning av Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker.
Rev/12/2020

 

Granskning av Regionvårdsfakturor.
Rev13/2020

 

  • Rapportsammandrag
  • Skrivelse / Svar
  • Rapport

Granskning av Internkontroll.
Rev/14/2020

 

Skriv tabellbeskrivning här

Granskningar av räkenskaper och revisionsberättelserSkriv tabellbeskrivning här

Granskningar av externa bolag, förbund och stiftelser