Årets folkhälsoinsats 2024

Nomineringstiden till Årets folkhälsoinsats är avslutat. Tack till er alla som har skickat in nomineringar! Nu påbörjas arbetet att gå igenom alla och en vinnare kommer att utses i början av juni.

Nomineras kunde person/er, organisationer, sammanslutningar, företag eller offentlig verksamhet göras som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Jämtlands län.

Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom området folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Insatser som bidrar till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.

Årets folkhälsoinsats utses utifrån inkommande nomineringar av Regionstyrelsen. Nomineringen utgör 20 000 kronor.

Stadgar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris. Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster.