Nyhetsbrev Hälsa i Jämtlands län

Ett informationsbrev i folkhälsofrågor, publiceras 4-6 nummer per år. Vad som är på gång inom det hälsofrämjande arbetet, fakta och inspiration.

2024 Mars
Innehåll i korthet nedan. Nyhetsbrevet i sin helhet se HÄR Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Besväras du av ensamhet? Den frågan kan vara ingång till ett recept på social aktivitet.
Arbetsterapeuter i verksamhetsområde Östersund deltar just nu i ett forskningsprojekt för att testa arbetsmetoden Social aktivitet på recept (SaR). Efter ett fördjupat samtal om patientens förutsättningar och önskningar söker man tillsammans .....
www.visitostersund.se/halsoframjande-ostersund/

www.regionjh.se/folkhalsa 2.0 - Nu har regionens folkhälsosidan fått ett ansiktslyft
Arbetet med att gå igenom folkhälso-informationen på både regionens webbsida samtInsidan för att samla den information som finnssom berör arbetet med det hälsofrämjande ochsjukdomsförebyggande arbetet börjar ta form.Den ligger idag under ....

Kultur för att stärka individens hälsa (del 2 av 2)
Kulturaktiviteter kan bidra till bättre folkhälsa
I förra nyhetsbrevet presenterades "Kultur på recept". I detta nummer handlar det om projektbidraget "Kultur för hälsa".
En kartläggande litteraturöversikt har nyligen publicerats av Folkhälsomyndigheten, Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande, den visar att kulturaktiviteter ....
www.kulturjamtlandharjedalen.se/sok-stod/kultur-for-halsa.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets folkhälsoinsats 2024 - rekortmånga nominerade!
För 30-de gången utlyste Region Jämtland Härjedalen nomineringsomgång för årets folkhälsoinsats i länet. Under maj månad kommer Regionstyrelsen att utse en vinnare som presenteras i början av Juni.
www.regionjh.se/aretsfolkhalsoinsats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsa på lika villkor - resultat på kommunnivå
Nyfiken på hur det ser ut i länets kommunernär det gäller exempelvis fysisk aktivitet, hälsa, sociala relationer eller psykiska besvär? Geografiska skillnader i hälsa finns ...
www.regionjh.se/halsapalikavillkor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.