Nyhetsbrev Hälsa i Jämtlands län

Ett informationsbrev i folkhälsofrågor, publiceras 4-6 nummer per år. Vad som är på gång inom det hälsofrämjande arbetet, fakta och inspiration.

2023 Nov
Nyhetsbrevet i sin helhet (PDF) Pdf, 2.2 MB.

Innehåll:

Inbjudan - Inspirationshalvdag sexuell hälsa vid cancersjukdom 21 nov
För mer info och anmälan se:
www.cancercentrum.se/norr/om-rcc-norr/kalender/2023/november/sexuell-halsa-och-cancer---inspirationshalvdag/

Mötesplats Hälsa i Torvalla
I början av oktober slöt Regionstyrelsen, Östersunds kommun genom Vård- och omsorgsförvaltningen och Social- och arbetsmarknads förvaltningen och Regionens Folkhälsoenhet en överenskommelse om att öppna en invånarnär träffpunkt.

Under hösten har ytterligare verksamheter hbtqi- och mångfaldsdiplomerats
Patientnämndens förvaltning och Servicecenter och Enheten för Kulturutveckling och Riksteatern Jämtland Härjedalen.

Föreläsning: Inte alltid en dans på rosor
Välkommen till en inspirerande föreläsning med dansaren och koreografen Tobias Karlsson, känd från bland annat Let´s Dance. Han föreläser om sitt liv och delar med sig av sina erfarenheter om hur det är att känna utanförskap i skolan, ljuga för sig själv, inte passa in och om allas lika värde. Han berättar om sin svåra tid med mobbing, sexualitet, att få beskedet och sen leva med hiv.
För mer info och biljettbeställning se:
https://intalltidendansparosortalkabouthiv.confetti.events/

LUPen - Långsiktig utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa har haft sin första uppföljning i Regionstyrelsen.
För mer information se: www.regionjh.se/psykiskhalsa

Utvecklingsuppdraget Spelmissbruk
Under ett års tid har HC Ripan och Renen bedrivit ett utvecklingsuppdrag med syfte att hitta metoder för att identifiera patienter med spelmissbruk. Samt hur de kan få vidare hjälp vid behov av stödinsats och behandling.

Riktade hälsosamtal – inbjudan på fler språk!
Nu finns inbjudan till riktade hälsosamtal i primärvården också på tigrinja, somaliska, arabiska, engelska.
För verksamheter inom Region JH: Inbjudningarna och annat material för hälsosamtalen finns på Insidan under Hälso- och sjukvård, Folkhälsa och Riktade hälsosamtal.
För privata vårdgivare: Inbjudningarna och annat material för hälsosamtalen finns på www.regionjh.se under För vårdgivare, Hälso- och sjukvård, Primärvård RJH rutiner och dokument, Hälsofrämjande arbete och Riktade hälsosamtal

Samiskt kompetensnätverk för regionanställda
Är du anställd i Region Jämtland Härjedalen och har kompetens inom samisk kultur, de samiska språken eller samiskt näringsliv? I regionen finns ett samiskt kompetensnätverk där deltagarna kan utbyta erfarenheter, lyfta frågor som berör och hjälpa till att sprida kunskap i organisationen. Deltagandet sker utifrån varje persons egna förutsättningar avseende tid och engagemang.Vill du vara med eller har frågor, kontakta: Camilla Hansson, utvecklingsstrateg för nationella minoriteter och länskoordinator för samisk hälsa, Folkhälsoenheten
E-mail: camilla.hansson@regionjh.se

Med samlad kraft för livet! Årets nationella suicidpreventiva konferens hölls i Östersund
Under vartannat år sedan 1997 har det arrangerats en nationell konferens om suicidprevention i Sverige med syfte till att öka kunskapen om suicidprevention och suicidpreventiva insatser på nationell, regional och lokal nivå. I år var det Region Jämtland Härjedalens tur att vara värdregion då cirka 510 personer deltog på Folkets hus i Östersund under oktober.
www.regionjh.se/psykiskhalsa finns mer stöd och information i arbetet med psykisk hälsa för personal, vårdgivare och samarbetspartners.

Kultur för att stärka individens hälsa (del 1 av 2) - ”Kultur på recept” ger en påtaglig hälsoförbättring
Under våren 2023 har första delen av regionens pilotprojekt Kultur på recept genomförts i Krokoms kommun. Projektet är en politisk initierad och beslutad insats som genomförs i samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden med till dem tillhörande verksamheter. Pilot två genomförs 2024 som ”Må bra med kultur”.