Kontakt Folkhälsoenheten

Susanne Högberg Folkhälsochef
070-5200704
susanne.hogberg@egionjh.se

Ewa Jonsson
Specialistsjuksköterska, Samordnare i tobaksprevention
063-14 24 59
ewa.jonsson@regionjh.se

Elisabeth Strömblad
Dietist, främjar goda matvanor
063-14 24 41  070-279 17 75 
berit.andersson@regionjh.se

Adam Edler
Folkhälsosamordnare, Samordnare för tobaksprevention
adam.edler@regionjh.se
063-14 24 89

Eva Söderberg
Folkhälsosamordnare
063-14 24 35
eva.soderberg@regionjh.se

Hanna Viklund
Folkhälsosamordnare
hanna.viklund@regionjh.se

Anna Swanson Danielsson 
Hälsokommunikatör
Processledare HFS Hälsofrämjande hälso- sjukvård
063-14 75 64
anna.swanson@regionjh.se

Maria Lindgren 
Samordnare sexuell hälsa
063-14 24 68, 070-158 70 72
maria.a.lindgren@regionjh.se

Thomas Andersson
Riskbruk/Alkohol/Spel
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Sofia Edvinsson Sollander 
ST läkare
sofia.sollander@regionjh.se

Migrationshälsa
063-14 23 60
Mirja Wedin
mirja.wedin@regionjh.se
Margareta Melin 
margareta.melin@regionjh.se
Ida Berge
ida.berge@regionjh.seREGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214