Kontakt Folkhälsoenheten

Johan Börjesson Folkhälsochef
070-5200704
johan.borjesson@regionjh.se

Thomas Andersson
Riskbruk/Alkohol/Spel
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Adam Edler
Folkhälsosamordnare, Samordnare för tobaksprevention, Hälsosamtalet i skolan
adam.edler@regionjh.se
073-8422748

Anna Frisk
Utvecklingsstrateg Psykisk hälsa
063-14 24 14
anna.frisk@regionjh.se

Jenny Olsson
Psykisk hälsa/Antistigmaprojektet
073-8227691
jenny.olsson@regionjh.se

Linda Barkholt Nilsson
Psykisk hälsa/suicidefterlevandestöd
linda.barkholt@regionjh.se

Sanna Fjellström
Samordnare för fysisk aktivitet
070-250 72 53
sanna.fjellstrom@regionjh.se

Cecilia Andersson
Samordnare Fysisk aktivitet
0761-053263
cecilia.andersson@regionjh.se

Jessica Wennlöf
Samordnare Goda matvanor
jessica.wennlof@regionjh.se

Maria Lindgren
Samordnare sexuell hälsa
063-14 24 68, 070-158 70 72
maria.a.lindgren@regionjh.se

Åsa Mattsson
Samordnare Våld i nära relationer
070-203 60 39
asa.i.mattsson@regionjh.se

Ebba Nordell
Våld i nära relationer
ebba.nordell@regionjh.se

Elisabeth Strömblad
Samordnare för Riktade hälsosamtal
Dietist, främjar goda matvanor
063-14 24 41  070-279 17 75
elisabeth.stromblad@regionjh.se

Anna Swanson Danielsson
Processledare HFS Hälsofrämjande hälso- sjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommunikatör
anna.swanson@regionjh.se

Eva Söderberg
Folkhälsosamordnare,
Samordnare Föräldraskapstöd och Kultur och hälsa
063-14 24 35
eva.soderberg@regionjh.se

Hanna Viklund
Folkhälsosamordnare, Folkhälsorapportering
063-14 24 89
hanna.viklund@regionjh.se

Anna Kråik Åström
Utvecklingsstrateg Nationella minoriteter
063-147622
anna.astrom@regionjh.se

Eva Westman Magnusson
Samordnare rättighetsbaserade frågor
063-146583, 070-5502352
ewa.westman@regionjh.se

------------------------------------------------------------

Kompetensteam för migrationshälsa
Carl Persson
073-698 11 61
carl.persson@regionjh.se

Margareta Melin
Undersköterska, Samordningsansvarig för hälsoundersökning migrant
063-14 23 60
margareta.melin@regionjh.se

Mirja Wedin
Distriktsköterska
073-043 87 08
mirja.wedin@regionjh.se

Amjad Abu Leil
Tel: 0730974328
amjad.abu-leil@regionjh.se

Hälsoguider
Akhaza Zekarias
akhaza.zekarias@regionjh.se

Sonia Kayitaba Mwiza
sonia.kayitabamwiza@regionjh.se

-------------------------------------------------------------

Malin Emmesjö (föräldraledig)
Psykisk hälsa/Antistigmaprojektet
076-1043062
malin.emmesjo@regionjh.se