Kontakt Folkhälsoenheten

Susanne Högberg Folkhälsochef
070-5200704
susanne.hogberg@egionjh.se

Elisabeth Strömblad
Dietist, främjar goda matvanor
063-14 24 41  070-279 17 75 
berit.andersson@regionjh.se

Adam Edler
Folkhälsosamordnare, Samordnare för tobaksprevention
adam.edler@regionjh.se
073-8422748

Eva Söderberg
Folkhälsosamordnare
063-14 24 35
eva.soderberg@regionjh.se

Hanna Viklund
Folkhälsosamordnare
063-14 24 89
hanna.viklund@regionjh.se

Anna Swanson Danielsson 
Processledare HFS Hälsofrämjande hälso- sjukvård
Hälsokommunikatör
063-14 75 64
anna.swanson@regionjh.se

Maria Lindgren 
Samordnare sexuell hälsa
063-14 24 68, 070-158 70 72
maria.a.lindgren@regionjh.se

Thomas Andersson
Riskbruk/Alkohol/Spel
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Sanna Vikberg
Samordnare för fysisk aktivitet
sanna.vikberg@regionjh.se

Sofia Edvinsson Sollander 
ST läkare
sofia.sollander@regionjh.se

Migrationshälsa
063-14 23 60
Mirja Wedin
mirja.wedin@regionjh.se
Margareta Melin 
margareta.melin@regionjh.se
Ida Berge
ida.berge@regionjh.se