Kurs/Utbildning

Denna sida är riktad till personal, vårdgivare och samarbetspartners.

Folkhälsoenheten anordnar ett antal personalkurser och utbildningstillfällen inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Även föreläsningar och inspirationsdagar. Nedan finns aktuella kurser och utbildningar.

Två människor på en somrig skogspromenad. I förgrunden syns en persons ben, skor och gåstavar. I bakgrunden syns en suddig person som går framför.

FaR-förskrivning Grundkurs

Nu finns fyra olika möjligheter att delta på grundutbildning för FaR-förskrivning. Antingen på plats i Östersund eller via Teams. Det är samma upplägg de fyra gångerna och syftet med utbildningen är att ge kunskap och inspiration till att använda fysisk aktivitet som behandling genom metoden Fysisk Aktivitet på ReceptFaR.

16 oktober 13.00-16.00 via Teams

För mer info och anmälan se HÄR Öppnas i nytt fönster.

 

Närbild på en vuxen person i rosa jacka och med cykelhjälm på sig.

FaR-inspirationsdag

Nu finns det möjlighet att delta på inspirations- och fortsättningsutbildning i FaR-metoden. Du kan välja att delta på plats i Östersund eller via Teams. Syftet med utbildnings- tillfället är att tillsammans inspireras och öka vår kunskap kring FaR.

22 maj kl 13.00 - 16.00 digital träff via Teams

28 maj kl 13.00 - 16.00 fysisk träff i Östersund (K21 Storsjön)

För mer info och anmälan se HÄR Öppnas i nytt fönster.

En löpare betraktar sin puls och andra träningsvärden på sin telefon och smartklocka.

Levnadsvanor

Tobak, Alkohol, Fysisk aktivitet och Matvanor

På samlingssidan Levnadsvanor finns mer information inom respektive område. Från länkar till externa sidor, samling av digitala utbildningsfilmer i Kompetensportalen till planerade diplomeringsutbildningar.

Se mer info HÄR Öppnas i nytt fönster.

Diplomering Tobaksavvänjning start hösten 2024 se HÄR Pdf, 350.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Två vajande prideflaggor mot en klarblå himmel.

HBTQI & mångfalds- diplomering

Som ett led i Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete erbjuder Folkhälsoenheten Hbtqi- och mångfalds-diplomering till regionens verksamheter. Utbildningen pågår under cirka sex månader och består av fysiska utbildningsträffar samt en verksam-hetsgemensam utvecklingsuppgift mellan utbildningsträffarna som utmynnar i en handlingsplan.

För mer info se HÄR Öppnas i nytt fönster.

 

Närbild på en allvarlig person som vilar hakan på armarna.

Psykisk hälsa

Målgruppsanpassade utbildningsförslag utifrån suicidpreventiva utbildningar riktade till personal i Region Jämtland Härjedalen.

Se mer info HÄR Öppnas i nytt fönster.