Kurs/Utbildning

Folkhälsoenheten anordnar ett antal personalkurser och utbildningstillfällen inom det hälsofrämjande arbetet. Även föreläsningar och inspirationsdagar. På denna sida finns även dokumentation från tidigare tillfällen. Listen till vänster finns de kommande aktiviteterna samt dokumentationerna.