Kurs/Utbildning

Folkhälsoenheten anordnar ett antal personalkurser och utbildningstillfällen inom det hälsofrämjande arbetet. Även föreläsningar och inspirationsdagar. På denna sida finns även dokumentation från tidigare tillfällen. Listen till vänster finns de kommande aktiviteterna samt dokumentationerna.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se