Förrådsenheten

Vi finns på Lugnviksvägen 8, i Lugnvik, nere vid Storsjön mitt emot helikopterhangarerna.

Förrådsenheten lagerhåller och distribuerar förbrukningsmaterial, nutritions-, diabetes- och inkontinenshjälpmedel till hela länet.

Vi använder oss av det digitala beställningsverktyget WebSesam. För hjälp med inloggning eller frågor om behörighet i WebSesam, mejla sesam2@regionjh.se eller kontakta vår kundtjänst på 063-147710.

Dokument, blanketter och stödmaterial

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se