Transportenheten

Transportenheten ansvarar för transporter inom Region Jämtland Härjedalen.

Vi utför;

  • dagliga posttransporter inom länet med ”slingbilar”
  • dagliga post- och provtransporter inom Östersundsområdet
  • förrådstransporter inom länet enligt turlista
  • förråds- och mattransporter inom Östersund
  • distribution av inkontinensartiklar inom länet
  • distribution av hjälpmedel inom länet samt
  • beställningsuppdrag av transporter i övrigt

Transportenheten ansvarar också för Region Jämtland Härjedalens leasingbilar och fordonsförsäkringsfrågor.

För att komma i kontakt med transportenheten, ring kundtjänst 063-147710.

Dokument, blanketer och stödmaterial

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se