Policy och regelverk

Hjälpmedelscentralen har i uppdrag att försörja hela länet med hjälpmedel utifrån behov. Verksamheten styrs av Gemensamma nämnden och dess beredningsgrupp.

Länet har en gemensam hjälpmedelspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som antogs av regionfullmäktige och alla fullmäktige i länets kommuner 1 april 2017 och beskriver synsätt och viljeriktning för hjälpmedelsförsörjningen i länet. Policyn gäller alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom eller i samverkan med region Jämtland Härjedalen och/eller länets kommuner.

Som ett tillägg till policyn finns dokumentet Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ytterligare ska klargöra länets gemensamma regelverk.

Utöver policyn och tillägget har hjälpmedelsverksamheten en överenskommelse med länets kommuner där hyres- och försäljningsvillkor regleras. Den aktuella MTP-överenskommelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller 2023-2024. Bilaga 1: Prioriteringsordning MTP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Bilaga 2: Prissättning MTP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..