Faktureringsuppgifter för leverantörer

Faktureringsadress:
Region Jämtland Härjedalen
Box 910
831 29 Östersund

PEPPOL Id: 0007:2321000214

GLN: 7381010016001

Org nummer: 232100-0214

VAT nr: SE232100021401

Kontaktmejl: raindancesupport@regionjh.se

Van-Leverantör: InExchange

Vi är anslutna till Accesspunkten i Peppol-infrastrukturen

Gå till Inexhange fakturaportal för att registrera din faktura

OBS! Pdf-fakturor eller inscannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.
 

Region Jämtland Härjedalen
- betalar inga fakturerings- eller andra avgifter
- har 30 dagars betalningsvillkor, om inte annat avtalats
- betalar inte fraktavgifter, om inte annat avtalats/överenskommits
- kräver beställarreferenser på alla leverantörsfakturor, se nedan

Referensen ska beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället och du som leverantör ska kräva att beställaren uppger denna referens. Inleds idag med 4 siffror följt av 4 bokstäver, kan eventuellt avslutas med 1-2 siffror. Exempel 6605BEDA8