Samverkansformer, politiska arenor och tjänstemannaarenor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

 

Samverkansarenor

Bilagor:

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214