Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Region Jämtland Härjedalen skicka en e-faktura.

Riksdagen antog den 14 juni 2018 lagen om elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Beslutet togs enhälligt av riksdagen och innebär att den 1 april 2019 blir det lag på att alla köp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.

 

I Sverige heter standarden som lever upp till lagkraven PEPPOL BIS Billing 3 och rekommenderas av SFTI.

Idag är ca 52 procent av fakturavolymen till Region Jämtland Härjedalen e-fakturor, vilket innebär att en stor del av våra leverantörer redan hanterar e-faktura enligt olika standarder och dessa kommer att inte att ha problem att gå över till PEPPOL BIS Billing 3.

OBS! Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

För mer information

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SFTI Öppnas i nytt fönster.