Utskick till leverantörer om sanningsförsäkran

Ett utskick har gjorts till Region Jämtland Härjedalens samtliga leverantörer om att de måste lämna in en försäkran. Försäkran gäller att leverantören inte omfattas av sanktionerna mot Ryssland och Belarus som beslutats av EU.

Inhämtningen hanteras av företaget Enkätfabriken på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer om sanktionerna på https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-paverkan-upphandling/#var_finns_mer_information_om_sanktionerna_Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta Per Wallenhed, Inköp och upphandling, på per.wallenhed@regionjh.se

"Hej,
Region Jämtland Härjedalen behöver hämta in en försäkran från samtliga leverantörer att de inte direkt eller indirekt omfattas av de sanktioner mot Ryssland och Belarus som beslutats av EU.

Försäkran hämtas in digitalt genom signering med BankID. För att kunna fortsätta leverera till regionen behöver ni signera sanningsförsäkran. Ni måste säkerställa att personen som lämnar in sanningsförsäkran har rätt att teckna firman. Så sker antingen genom att firmatecknare signerar eller att en fullmakt där rättigheten framgår laddas upp.

Inhämtningen hanteras av företaget Enkätfabriken på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen.

Sanningsförsäkran gäller Företagsnamn med organisationsnummer ******-****."