Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Leveransförseningar Näringsdrycker och kosttillägg.

Det är åter många leveransförseningar som rör näringsdrycker och kosttillägg.

Ni som förskrivare får gärna informera om detta i samband med förskrivningar.

Dialog med leverantörerna pågår men då varken de eller vi kan råda över de brister (bland annat råvarubrist samt ökat marknadsbehov) som leder till leveransförseningarna kan vi i dagsläget enbart erbjuda andra produkter som finns i lager i Göviken.

Observera att kundtjänst i samband med uttag inte kan ändra på lagd förskrivning utan hänvisar i de fallen den som ska göra uttag tillbaka till förskrivaren för justering till lagerförd artikel.

Ni kan med fördel vid förskrivning välja just valfri smak av näringsdryckerna vid förskrivning. Detta möjliggör att patienten själv vid uttag kan välja smak samt att kundtjänst kan vara behjälplig med att de smaker som väljs finns i lager och kan levereras.

Leveransförseningar med anledning av Nutricias konvertering från Fortimel till Nutridrink har också uppstått där lagret av Fortimel har tagit slut innan respektive produkt benämnd Nutridrink kommit in i lager hos Nutricia.

För er kännedom: Bytet från Fortimel till Nutridrink sker automatiskt och har er patient en förskrivning på Fortimel kommer de automatisk få motsvarande produkt av Nutridrink.

Just nu finns båda benämningarna i Sesam. Vid förskrivning av produkt med valfri smak så kommer Fortimel justeras till Nutridrink när samtliga sorter under respektive valfri smak har justerats till Nutridrink.

Har ni frågor rörande leveransförseningar eller kosttillägg kan ni kontakta therese.gerlang@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara