Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Säkerhetsmeddelande rollator Topro Olympos ATR.

Ett potentiellt problem har identifierats på enstaka rollatorer av modell Topro Olympos ATR. Låsratten, som används för att säkra handtagets höjdjustering, skruvas loss under användning och handtaget kan oavsiktligt röra sig nedåt.

Se bifogat säkerhetsmeddelande, beakta särskilt punkt 4 gällande åtgärder som bör vidtas.

Säkerhetsmeddelande Topro. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Med vänlig hälsning Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara