Vi behöver din hjälp

Det är snart dags för en ny upphandling av Hjälpmedelscentralens sortimentet på personlig vård/hygien.

Därför behöver vi era synpunkter på de nuvarande produkterna. Vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt? Är det något som saknas eller borde vara annorlunda osv? Ordet är fritt. Skrev ner era tankar. Vi önskar svar senast sista augusti. Maila till: katarina.agerberg@regionjh.se

Tack för hjälpen!