Ledning och styrning

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Medarbetare Verksamhetsplanering / Uppföljning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat
Beskrivning

Under rubriken Ledning och styrning samlas information som behandlar hur Region Jämtland Härjedalen styrs. Syftet är att göra material som berör ledning och styrning mer lättillgängligt, samlat på ett ställe och indelat i tydliga rubriker.

Ledning och styrning


I listan nedan finner du direktlänkar till ärendedokument inom dokumentkategorin Ledning och styrning i formatet:

Sökväg för dokumentet i ledningssystemet
Dokumentnamn
Dokumentnummer-versionsnummer
Länk till dokumentet

Ärendedokument Ledning och styrning

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022
57727-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/193e5257-08d8-4589-9e71-810207f1d982.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Hantering av riktade statsbidrag inom Region Jämtland Härjedalen
51634-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5a7b04a5-a172-4b71-b2e9-548586b29a86.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
50566-4
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d27e2f42-a949-423a-95ec-9339915b7cb9.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
48745-4
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/19e923b3-76c0-4835-855a-ed37acb6f8f3.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Riktlinje för intern styrning och kontroll
46565-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0d2f8ab7-a2af-4a1a-bc28-48c9ce4a9992.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Reglemente för intern styrning och kontroll
45819-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/6b2e4630-27b4-4933-994f-b2021ec19c36.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Instruktion för regiondirektör inom Region Jämtland Härjedalen
44198-4
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/de98d666-1903-4db9-9974-d5b2c1f6cfec.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i Region JH, med vidaredelegation från regiondirektören
42783-5
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/71c2c19f-a895-4d01-8da0-68000d0aea1b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Attest- och utbetalningsreglemente
35981-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/baaf767b-1320-499a-b181-d065266ea56c.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Ansvar och befogenheter/Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Fördelning av ansvar för informationssäkerhet
17174-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ef01d9eb-00b3-4858-802d-0abe5b47f30b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Framtidsanalys och behov/Långsiktiga utvecklingsplaner
Långsiktig utvecklingsplan - Psykisk ohälsa
55503-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cffaa2cc-7628-4096-be18-42e29ee869d3.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Framtidsanalys och behov/Långsiktiga utvecklingsplaner
Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar och ökat frisktal
29123-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/077503b9-a250-42f5-aac5-3c0efd53b2fe.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Framtidsanalys och behov/Planeringsförutsättningar
Läget i länet - avseende den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar och mål november 2016
40482-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/1ef59415-a988-43ae-aa56-3fdc01536352.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Framtidsanalys och behov/Planeringsförutsättningar
OECDs territoriella utvärderingar Nordliga glesbefolkade områden
40481-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/bc5b2803-2cf4-414a-8c72-9d628c6c15e1.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Framtidsanalys och behov/Planeringsförutsättningar
Planeringsförutsättningar 2019 - 2020
23579-4
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fc10249a-1105-465a-a1ab-fafe24c6cfef.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Internkontroll/Regionstyrelse och nämnder
Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020
57629-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f10107b2-54df-48f5-9330-2a0711eed11b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Internkontroll/Regionstyrelse och nämnder
Regionstyrelsens internkontrollplan 2020
57486-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/4e49b626-b1fb-4ba3-9246-3e0f455803e4.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Kommunikation, information/Presentationsmaterial
Varumärkesarkitektur 2015- Region Jämtland Härjedalen
50758-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7da92d95-19c4-4a3a-906f-b3f06bb50ae5.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Kommunikation, information/Riktlinjer
Varumärkespolicy för Region Jämtland Härjedalen
29122-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/987a40ca-0a63-4679-88fd-fbb8223324bc.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Kommunikation, information/Riktlinjer
Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen
23263-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b17bc118-1cc7-421e-8d49-f842b3fb61a7.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Kommunikation, information/Riktlinjer
Regel för spridning av information samt fotografering och inspelning i Region Jämtland Härjedalens lokaler
19582-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/54900b9e-687d-40f7-99e0-2db93f81b3f2.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Kommunikation, information/Riktlinjer
Kommunikationspolicy
12514-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5fe31934-04a5-44fe-8ee0-e5c48156171a.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Epidemi- och pandemiplaner
Pandemiplan för specialistvården
35472-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/9b364d27-633c-498c-b3db-9318fcba3ee8.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Evakueringsplan
Evakueringsplan
51296-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cf1403be-84c8-4f04-8b75-590ee54c8a63.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Kriskommunikationsplan
Kriskommunikationsplan
09153-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f8b3c122-2315-4a80-981e-9eb563b6c417.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Nationell nivå
Rikssjukvård av svåra brännskador - nationell larmplan
30741-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/01233be4-4249-4dfe-a9b5-965e0a19fe54.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/PKL-plan
Plan för Krisstöd/PKL
29176-4
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e0a70a2b-6243-45f0-a3cf-08319b62e398.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Plan för hantering av höga temperaturer/värmebölja
Plan för hantering av höga temperaturer/värmebölja
25423-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7d70c2fc-8c9d-46b0-a4ea-fe313f1164b8.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Regional nivå
Krisberedskapsplan för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
55652-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c21235bb-dd6e-4d06-a6b9-7876b2ee8118.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Regional nivå
Plan för höjd beredskap
54437-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/3442324a-02a9-4f0b-8eac-8599eceb6b64.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Regional nivå
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
39563-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c9754d68-a489-4713-a413-cc78d8b7c452.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Regional nivå
Särskild sjukvårdsledning vid allvarlig eller extraordinär händelse
33374-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0e8ad729-3712-45b7-a6c8-1463ef43a71a.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Regional nivå
Plan för Krisstöd/PKL
29176-4
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e0a70a2b-6243-45f0-a3cf-08319b62e398.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Regional nivå
Personsanering och personligt skydd vid händelser med farliga ämnen (CBRN)
22745-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fb857979-82ef-4264-b7eb-fc916198e26e.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Regional nivå
Allmänna riktlinjer för verksamheten inom skadeområdet
22744-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8d1c97f9-70a0-4650-82b5-4962dca4256a.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Beredskapsplaner/Specialistvården
Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för specialistvården
36830-4
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/a989a2b6-a3c9-49a6-b9aa-0df3a452bcb1.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Farliga ämnen (CBRNE)
Samverkansrutin avseende hantering av en postförsändelse med misstänkt farligt ämne mellan polisen, sjukvården och räddningstjänsten i Jämtlands län
32445-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c833d89b-29c3-429d-ab77-4c1ca9175cb0.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Farliga ämnen (CBRNE)
Personsanering och personligt skydd vid händelser med farliga ämnen (CBRN)
22745-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fb857979-82ef-4264-b7eb-fc916198e26e.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Ledning vid särskild händelse
Särskild sjukvårdsledning vid allvarlig eller extraordinär händelse
33374-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0e8ad729-3712-45b7-a6c8-1463ef43a71a.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Ledning vid särskild händelse/Prehospital sjukvårdsledning (skadeplats)
Personsanering och personligt skydd vid händelser med farliga ämnen (CBRN)
22745-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fb857979-82ef-4264-b7eb-fc916198e26e.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Ledning vid särskild händelse/Prehospital sjukvårdsledning (skadeplats)
Allmänna riktlinjer för verksamheten inom skadeområdet
22744-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8d1c97f9-70a0-4650-82b5-4962dca4256a.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Sjukvårdsgrupp
Personsanering och personligt skydd vid händelser med farliga ämnen (CBRN)
22745-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fb857979-82ef-4264-b7eb-fc916198e26e.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Sjukvårdsgrupp
Allmänna riktlinjer för verksamheten inom skadeområdet
22744-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8d1c97f9-70a0-4650-82b5-4962dca4256a.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Krisberedskap, säkerhet/Utbildning och övning
Plan för utbildning och övning inom krisberedskap och katastrofmedicin i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
47578-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e240e3e2-5617-4afd-aa1c-151dffc9cf44.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för FOU-rådet
51718-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/eec3967c-37a2-4919-83ae-9ee410460497.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen
48461-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7413f8be-8272-4610-ab76-20bc2c971541.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för krisledningsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022
48460-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7750b2e8-ffa9-41a1-8fd3-bd35e291a828.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022
48459-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b042564f-fc3e-4168-80bf-1aa7af47c0b4.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 -2022
48457-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2b3670ac-826d-4d9b-85b1-ef362b5ec407.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen 2019 -2022
48456-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/6297841a-c9b0-4e4f-94d3-6caf21561245.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022
48455-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/a9ecdd38-a1a9-420e-842d-7901813e3677.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Förvaltningsorganisation för Region Jämtland Härjedalen från 1 januari 2019
48364-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cabce011-ec77-49dc-b712-9c745aa579c8.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Riktlinje för intern styrning och kontroll
46565-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0d2f8ab7-a2af-4a1a-bc28-48c9ce4a9992.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för intern styrning och kontroll
45819-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/6b2e4630-27b4-4933-994f-b2021ec19c36.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Organisation för regionstyrelsens förvaltning från 1 januari 2019
44657-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cabce011-ec77-49dc-b712-9c745aa579c8.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i Region JH, med vidaredelegation från regiondirektören
42783-5
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/71c2c19f-a895-4d01-8da0-68000d0aea1b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Regler för deltagande i sammanträden på distans
39283-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/1868409b-f385-452c-8a04-5cb01bf91eea.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för gemensam nämnd för IT-drift och stöd
34532-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/02c35890-c9bd-46b8-9cf7-914768b22494.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen
29807-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0a53651b-58b6-40a1-93e5-51300d21d70a.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
24443-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/14cde87f-ef51-4709-9de7-72198d966bfd.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Regler för stöd till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen
22317-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/1ffbe2c0-84b6-4e97-b7a7-209cf748d4ab.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Reglemente för Patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen
22300-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/322728d6-8e0c-40e3-8d42-0e1900d5bf4b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen
22295-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/96b3691d-34af-40ca-b4a4-7e179ff305f1.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Organisation/Politisk organisation/Regelverk politisk organisation
Regiongemensamma regler för resor gällande medarbetare och förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen
13111-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/96b2bf14-a380-4812-aaa3-0e5bfd3a9e2e.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Långsiktiga utvecklingsplaner
Långsiktig utvecklingsplan - Psykisk ohälsa
55503-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cffaa2cc-7628-4096-be18-42e29ee869d3.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Långsiktiga utvecklingsplaner
Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar och ökat frisktal
29123-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/077503b9-a250-42f5-aac5-3c0efd53b2fe.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner
Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2020-reviderad
54642-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2fa35718-519b-4506-b2d9-869976efef68.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2020
54545-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5a310044-d604-4488-acd3-3503804c3fca.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner
Verksamhetsplan 2020 Regionala utvecklingsnämnden
54475-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/55c61472-3482-4127-bdb5-4862207aaca8.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner
Regionplan 2020-2022 och budget
53304-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8e7f019a-7b8d-455a-b6ae-9093953df70a.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2018
Uppdaterad finansplan 2018-2020 - tilläggsbilaga
43520-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/17186498-59ef-47bc-91b1-b41c17385874.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2018
Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2018
41537-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/4e38b80a-708d-49d7-8013-4c6f202cbf3a.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2018
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 (reviderad)
41371-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/59f33fbd-2294-447a-8715-ec2fdae1296b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2018
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2018
41369-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/6b43932a-3b2d-48a7-a73e-993ec5a179f9.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2018
Finansplan 2018 - 2020
39135-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/609525ac-cfcb-48cb-b048-0f30d9a89bbc.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2018
Regionplan 2018 - 2020
39134-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b9d79740-9b9c-464b-a2aa-915a970f9068.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2019
Hälso- och sjukvårdsnämndens plan för intern kontroll 2019
50564-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/9dd187b6-2839-452f-98bd-cd1b6d1a3a0b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2019
Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2019
50563-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/3278493a-a459-4394-b2f8-71f7fa1463f8.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2019
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019
50520-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/42f1f937-557b-4db7-87e2-cdc94ff4b053.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2019
Regionstyrlesens verksamhetsplan 2019
50380-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c1a5b9bb-f5f8-472a-b76c-e40fb7e25c44.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner/2019
Regionplan för Region Jämtland Härjedalen 2019
49930-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/51f4c37c-1e08-4f59-b1b8-43ccc98f178b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Styrmodellen: regler, riktlinjer, rutiner, mallar
Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022
57727-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/193e5257-08d8-4589-9e71-810207f1d982.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Styrmodellen: regler, riktlinjer, rutiner, mallar
Styrmodell för Region Jämtland Härjedalen
57726-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d51884c0-b02f-412b-bde3-2ace070d9923.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Planering och målstyrning/Styrmodellen: regler, riktlinjer, rutiner, mallar
Riktlinje för framtagande av policy
13348-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/918c6404-f914-4d9c-b1f4-fcb679691fc9.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen
50650-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b8efde7d-54e2-4039-ac9d-24886c1c4a5f.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Policy för fastighets- och lokalförsörjning
45918-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8c880c19-3750-4751-9970-9aca1f3a8cf5.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy
45917-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f53e5d63-0d1c-46cf-a3ee-d477ccd2f0fe.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy för Region Jämtland Härjedalen
45916-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/3f48295b-f225-4efd-888e-78d889eca2a4.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Policy om jämställdhet och jämlikhet
43519-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/1b4e13e8-9dbe-4bc5-aea7-11df3ebeffe5.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Upphandlingspolicy
41005-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fa4be2a2-c944-436d-80ec-426ee1d8d727.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Hjälpmedelspolicy bilaga_ Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten
36488-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fc580cc2-3030-4df8-be4a-59c17ab9f8df.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Kost- och nutritionspolicy Region Jämtland Härjedalen
34393-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0cae2ae7-f0d1-4fe8-8f1f-94f50fa037a4.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen
31637-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/379ea220-afa5-4ea6-9eb6-93e859ddf26e.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Varumärkespolicy för Region Jämtland Härjedalen
29122-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/987a40ca-0a63-4679-88fd-fbb8223324bc.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Kvalitetspolicy för Region Jämtland Härjedalen
25110-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/faae6462-19a3-4428-a9a7-123929e02ef6.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Personalpolitisk policy
12518-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/52026301-51b3-4eb7-9a72-131380663abc.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Miljöpolicy
12516-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e9c3185a-f15c-4692-88ce-6d7a9586e6c3.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Kommunikationspolicy
12514-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5fe31934-04a5-44fe-8ee0-e5c48156171a.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
12512-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f3c6fd6d-fcb8-4027-948b-5148f2dc5dfd.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Policyer
Folkhälsopolicy 2020 - 2024
12510-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8619a028-e46f-438c-86dd-d6c355788e2d.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Strategier
Strategi för samisk hälsa 2020-2030
54047-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/be1b90d0-a792-443b-b39e-7e5dc94c078a.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Strategier
Jämtlands län helt uppkopplat Bredbandsstrategi för Jämtlands län - Mot år 2025
51752-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cbc0fc82-672e-46cd-998d-81bd453528e4.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Strategier
Fastighetsutvecklingsvision för Region Jämtland Härjedalen
51706-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/6362c5cd-bb01-4f70-a61a-fbe0285ca40c.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Strategier
Regional mat- och livsmedelsstrategi i Jämtland Härjedalen
45829-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/da5a0997-658b-4e16-ac1a-e9753e1204ef.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Strategier
Vård och omsorg i glesbygd - Norrlands inland, världsledande i utvecklingen av framtidens vård och omsorg i glesbygd
35534-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2d24466a-70cb-4ddd-8072-acaf1bddd086.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Strategier
Strategi och handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre 2017
35425-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e96aaf5f-40b2-45cb-ada3-094df10edfcf.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Strategier
Handlingsplan för utveckling av cancervården i Region Jämtland Härjedalen 2016 – 2018
34287-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f2f66185-7f03-48ef-8f09-aa81fa46b445.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Särskilda villkor vid stöd som har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden
57756-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/239de158-0663-4388-b01e-cca0e72e2e11.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Allmänna villkor för stöd enligt förordning (SFS 2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
57755-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/a8826c59-11f5-470e-8c79-b04f98174601.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Allmänna villkor för stöd enligt förordning (SFS 2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
57754-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ec09f7cd-27cd-4456-b2bf-b85bf95aa51f.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022
57727-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/193e5257-08d8-4589-9e71-810207f1d982.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Mål och åtgärder för Region Jämtland Härjedalen i Handlingsplan för klimatanpassning i Jämtlands län 2020-2022
53629-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0a813f0c-0c29-47d6-b483-5d4ce264f356.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Digitalisering
53588-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/aa3f29c8-10ef-46cb-b41d-f658300a853b.docx

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (revidering 2019)
51122-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e1c33a09-9dd1-41be-ac0b-a3ad1059c7d9.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för hantering av riktade statsbidrag inom Region Jämtland Härjedalen
50721-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5a7b04a5-a172-4b71-b2e9-548586b29a86.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för uthyrning av lokaler i Region Jämtland Härjedalen
50519-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/79b5cca1-24e4-4910-8cab-4d444e6d4e31.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen
49587-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/15e71498-ab15-4f1f-a520-eec3521d3c01.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för parkeringar
49586-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/89227afe-5cdf-4e9b-b008-33b83c78a258.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
48316-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/9ebdb8c0-4f55-4666-a5f6-8b80aaca5e80.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Länstransportplan för Jämtlands län 2018-2029
48315-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/109a1189-6d4e-4c84-967e-bbbd87e36f7f.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för gåvor och donationer
47581-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5a00b509-e1ee-4695-bc46-d2f5cdea0d6a.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för Region Jämtland Härjedalens stipendier och pris inom kulturområdet
47411-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7c1e335b-0f00-4721-9aaa-c4350861d538.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Riktlinjer och rutiner för hantering av Region Jämtland Härjedalens konst
47171-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c831cc91-0b64-49df-954e-b51f4e984964.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regional biblioteksplan 2019-2022
47170-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ec8373b8-ddb5-4bf6-9e57-6fc68a8c356b.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Anvisningar för att starta, söka, driva och följa upp projekt inom regional utveckling
46183-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2dfe805b-88b1-4fae-a830-fe0f81a29adc.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen
45832-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8f348ea7-d21f-46e7-951a-06a49bdd4f7a.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler och villkor för bidrag till externa organisationer
45831-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e8da8bbe-55f6-4c9b-baa2-ea902f06f682.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Allmänna villkor för stöd till projekt
45830-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0f53533c-0414-403f-8b76-8e2dac53c539.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar
34341-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/6f145e11-1a71-4db3-8b06-aeed9652490f.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Trafikförsörjningsprogram 2016-2020
33467-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e1f5f463-354d-4350-832c-b41b9026d0fd.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för företagsstöd
32857-2
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ea624006-3cf2-4363-adb3-7b525624e408.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel
32686-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c70a078a-7833-46f5-8055-29f4afc3a17f.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
Regler för flaggning inom region Jämtland Härjedalen
29761-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/71fe7d75-05bd-4638-b5ca-2691df4f083f.pdf

Ledningssystem/Ledning och styrning/Policy och strategier/Övriga övergripande styrdokument
CEMR-deklarationen
16839-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f22cf05a-3e5a-41ee-8bd1-48f3512a4e4c.pdf