Verksamhetsresultat

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Medarbetare Verksamhetsplanering / Uppföljning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling
Verksamhetsresultat


I listan nedan finner du direktlänkar till ärendedokument inom dokumentkategorin Verksamhetsresultat i formatet:

Sökväg för dokumentet i ledningssystemet
Dokumentnamn
Dokumentnummer-versionsnummer
Länk till dokumentet

Ärendedokument Verksamhetsresultat

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Årsredovisning för revisionsverksamheten 2019
57737-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/84c4d7b7-e02f-4592-bb3e-3c06d5e5a40b.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Uppföljning av regionövergripande handlingsplaner helår 2019
57725-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/88ba9909-1922-47e5-b564-b8b53f3f04a3.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Sammanställning Måluppfyllelse helår 2019
57724-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2a3b19a7-7b5d-447e-9382-8f273c4c3bb3.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Årsredovisning 2018 för Revisionsverksamheten
51643-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0135f2f7-6215-4022-a609-52263d09ab41.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Bokslut 2018 Revisionsverksamheten
50723-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0135f2f7-6215-4022-a609-52263d09ab41.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Årsbokslut 2017 - Patientnämnden
44528-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/94d4778c-2f3f-4d6f-8998-52086d44cf6a.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Årsredovisning för revisionsverksamheten 2017
44527-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/eda50d43-ca9e-496b-ba42-7a6ebfd39f9e.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Informationssäkerhetsberättelse 2017
42782-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/abe20e8f-2688-4288-b985-9970d064a724.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Informationssäkerhetsberättelse 2016
36906-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f721b600-7a65-4e7c-8a4a-c49eacbfc887.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Köpt vård, årsrapport 2015
32020-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/99ca0389-8413-488f-b9ba-fd3e62a53dde.pdf

Ledningssystem/Resultat/Andra årsrapporter
Årsredovisning för revisionsverksamheten 2015
31639-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/1197ac5e-942a-4682-9a57-b3009d7ec9e7.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2017
Tertialrapport april 2017
39078-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5b6e65fe-e61a-466d-b72d-70fc9e3db283.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2018
Tertialrapport augusti 2018 Patientnämnden
47335-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2aeae3d7-4303-4850-897a-b96acf17315c.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2018
Delårsrapport augusti 2018 Regionrevisorerna
47334-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/97e420ff-e6d9-47f7-8677-80e9e9aa22e4.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2018
Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen 2018-08-31
47332-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/954edb65-cc09-4987-8446-8a05e6f7ccf1.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2018
Delårsrapport augusti 2018
47331-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7418333c-9606-40be-a748-7484028971cd.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2018
Tertialrapport över tillgångs- och skuldförvaltning 2018-04-30
45425-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b3705215-2e15-4bdc-bd20-1b6fd00e7f97.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2018
Tertialrapport april 2018
45424-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c0425a73-da73-46ab-8429-34a2f29f91d5.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Delårsrapporten för hälso- och sjukvårdsnämnden augusti 2019
54017-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/683dba9a-ad5e-4ae8-8853-298c8ac9210e.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Delårsrapport per augusti 2019 för Patientnämnden
53309-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/6a0c8c86-23dc-4905-b3e0-e9f1e4e5cd65.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Revisorernas delårsrapport augusti 2019
53308-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f182e8d1-88a0-4621-ba71-6bd7baa82bb8.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Uppföljning av regionövergripande handlingsplaner augusti 2019
53307-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2cec318f-24ee-4cec-8d68-601c3abbbfb2.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Sammanställd måluppfyllelse augusti 2019
53306-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2991593a-7d81-4b23-b087-4b55a63883c5.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Delårsrapport augusti 2019 Region Jämtland Härjedalen
53305-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/971113cf-8871-472d-be4f-67b5e181b332.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Delårsrapport augusti 2019 Regionala utvecklingsnämnden
52701-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/15bf9457-efc8-463f-bf7b-164ce054bcb1.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Tertialrapport hälso- och sjukvårdsnämnden april 2019
51702-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e328d035-85dc-4336-b32e-08c2dc052f1a.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Bilaga 2 till tertialrapport 2019, Uppföljning av regionövergripande handlingsplaner april 2019
51701-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/0c2d9af6-bbbd-49cb-adda-1d0aefc066f0.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Bilaga 1 till tertialrapport 2019, sammanställning måluppfyllelse per april
51699-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/896b0c4b-c6c2-4b4e-86f3-02cd24caf863.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Tertialrapport april 2019
51698-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/4b01b8c6-b65c-416a-9eee-b4c31aed24fe.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2019
Tertialrapport april 2019 Regionala utvecklingsnämnden
51120-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f13ed06a-36dd-4139-9d41-9f8b4cc745aa.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2020
Bilaga 2 Uppföljning av övergripande handlingsplaner april 2020 Tertial RS
57352-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f50ffae0-311a-488d-93aa-1b3def614d35.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2020
Bilaga 1, Sammanställd måluppfyllelse per april tertial april 2020 RS
57351-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/44ef6deb-6668-4d90-8acd-621be4224a9c.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2020
Regionstyrelsen Tertialrapport april 2020 Region Jämtland Härjedalen
57350-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/1f61e61e-c9e8-4ffe-a337-f5e0e346308f.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Delårsbokslut/Delår 2020
Regional Utvecklingsnämnd Tertialrapport april 2020
57178-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e370fa7f-164b-436c-8285-7d6abc20d5ad.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2018
Månadsrapport november 2018
49176-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d65d9792-50f0-4abf-8a77-fdd0ee1f342d.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2018
Månadsrapport oktober 2018
48384-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d8980401-1bd9-4cbd-857f-674fb9fd7632.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2018
Månadsrapport september 2018
47582-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2e1c0900-50df-4943-9830-87f4584f59de.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2018
Månadsrapport juni 2018
46208-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/224ba54f-6383-4e03-acb8-ff47dd28852e.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2018
Månadsrapport maj 2018
46206-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f3ff29ad-3edb-4031-8044-2af1ebc1a52e.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2018
Månadsrapport mars 2018
44655-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c7b15b95-0605-4f06-b5c9-c7337a723f88.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2018
Månadsrapport februari 2018
44195-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/bcf04275-b4a4-4138-aa67-8672231604a9.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Regionstyrelsen månadsrapport november 2019
55003-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/3eb6e5e5-6fbc-468f-8ad4-d39b192c6ddc.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Regionstyrelsen månadsrapport oktober 2019
54302-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/f0a6acd4-29cd-4c0d-9abb-d3b5d12a98c6.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Månadsrapport september regionstyrelsen 2019
53587-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/8acb0166-e52b-47f9-adf4-dbe9a03bed10.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport juni 2019
52700-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/eb87c3e5-a1af-4ec2-9b77-50bc2cacb5d8.docx

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Regionstyrelsen månadsrapport juni 2019
52432-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fdda170b-c923-4880-b7de-4239f9542df0.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Region Styrelens månadsrapport maj 2019
52431-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5df69080-9363-491c-98ca-3ee3e3fb6134.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Hälso- och sjukvårdsnämnden Månadsrapport mars 2019
51118-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/3c6154d9-edf1-489f-8540-6c0f73f48041.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Regionstyrelsen Månadsrapport mars 2019
51114-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/bca5bdae-4e32-420c-af91-8a25dd1cfab4.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2019
Månadsrapport februari 2019
50512-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/3375b6f4-2a9f-4308-a2ed-af57b8256a6d.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2020
Månadsrapport juni 2020 Region Jämtland Härjedalen
58354-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/cfdd149a-22b6-46f7-8b51-b9ed596ef15c.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2020
Månadsrapport maj 2020 Region Jämtland Härjedalen
58353-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/69fafc8c-ffa1-4fb0-b8c0-ec8c0292d994.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2020
Region Styrelsens Månadsrapport mars 2020 Region Jämtland Härjedalen
56946-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/de5d967a-b507-461f-b2e6-5f9bc57910e7.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2020
Månadsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden februari 2020
56529-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/843c942a-a4ee-4d28-908b-fa00dc990eb8.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Månadsrapporter/Månadsrapporter 2020
Månadsrapport regionstyrelsen februari 2020
56328-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/df45a468-e16a-4b49-bcef-923979f2ee74.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsredovisning 2019 Patientnämnden
57721-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/4b0b7beb-9b59-4e9e-a22b-134d185c517e.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsbokslut Hälsoval 2019
56329-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/766cd2ab-9884-4e47-9fb9-318a290982ef.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsredovisning 2019 Regionala utvecklingsnämnden
55651-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/9d2756a7-6596-4b05-8251-1e2aa9821049.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsbokslut/årsredovisning Patientnämnden 2018
51642-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/31a213ad-4a85-4e28-9606-038f14ab3731.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsredovisning 2018 Region Jämtland Härjedalen
50725-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/15558a70-7283-4212-8d59-53bb594a728b.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsbokslut Hälsoval 2018
50514-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e3ed4d8c-38bd-4982-a20b-e71ba64cb23f.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsredovisning 2017 för Region Jämtland Härjedalen
44430-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/fc9daff5-7d80-47ef-b812-7986e5572a48.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsredovisning Region Jämtland Härjedalen 2016
38174-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/9f332308-5d14-4734-8072-bc11367596ae.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsredovisning Region Jämtland Härjedalen 2015
31814-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ef21a1cb-b446-420f-a4e9-30b988fae62a.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut
Årsrapport köpt vård 2015
31420-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/99ca0389-8413-488f-b9ba-fd3e62a53dde.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut/2019
Årsredovisning för revisionsverksamheten 2019
57737-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/84c4d7b7-e02f-4592-bb3e-3c06d5e5a40b.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut/2019
Uppföljning av regionövergripande handlingsplaner helår 2019
57725-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/88ba9909-1922-47e5-b564-b8b53f3f04a3.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut/2019
Sammanställning Måluppfyllelse helår 2019
57724-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/2a3b19a7-7b5d-447e-9382-8f273c4c3bb3.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut/2019
Årsredovisning 2019 Region Jämtland Härjedalen
57723-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e0f5fb96-b484-4142-bf45-b37711e33c3f.pdf

Ledningssystem/Resultat/Ekonomirapporter/Årsbokslut/2019
Patientnämndens Årsberättelse 2019
57722-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7287deb4-d307-4afb-8c84-7add2ada5d31.pdf

Ledningssystem/Resultat/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2019
57353-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d81de26e-d02c-4c00-8b10-ba58c8a1e66c.pdf

Ledningssystem/Resultat/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2018
51697-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ab268d5b-498d-4917-9c3c-436784d922da.pdf

Ledningssystem/Resultat/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2017 för Region Jämtland Härjedalen
45562-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/b237cb9a-9453-40e0-880b-6f79d1191325.pdf

Ledningssystem/Resultat/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2016
39079-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/08c44573-6756-43db-989c-fd56784b6aa0.docx

Ledningssystem/Resultat/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2015
32595-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/d9a69d04-ba9f-4b61-bc71-d9edaa85227a.pdf

Ledningssystem/Resultat/Miljöbokslut
Miljöbokslut 2014
29762-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/709de871-f53a-40a8-9db0-57877f3fd2a0.pdf

Ledningssystem/Resultat/Patientnämndens rapporter
Patientnämndens Årsberättelse 2019
57722-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/7287deb4-d307-4afb-8c84-7add2ada5d31.pdf

Ledningssystem/Resultat/Patientnämndens rapporter
Årsredovisning 2019 Patientnämnden
57721-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/4b0b7beb-9b59-4e9e-a22b-134d185c517e.pdf

Ledningssystem/Resultat/Patientsäkerhetsberättelser
Patientsäkerhetsberättelse 2017
43470-3
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/03fa2d9d-004f-4ae7-9677-48e2eefa2f50.pdf

Ledningssystem/Resultat/Patientsäkerhetsberättelser
Patientsäkerhetsberättelse 2016
36579-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c8452ec7-09cd-48e8-bd19-541bdb876ffe.pdf

Ledningssystem/Resultat/Patientsäkerhetsberättelser
Patientsäkerhetsberättelse 2015
31124-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/182f9fdf-9c8f-422d-9ca7-e331098361fc.pdf

Ledningssystem/Resultat/Personalbokslut
Personalbokslut 2017
44037-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/ea12f37e-ee54-4163-ab43-c7b7683ab797.pdf

Ledningssystem/Resultat/Personalbokslut
Personalbokslut 2016
37536-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/dd97ad6c-d810-4eee-b308-50ff549f2fa7.pdf

Ledningssystem/Resultat/Personalbokslut
Personalbokslut 2014
34269-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/e9cc3b1e-9b86-41ad-a36f-347a3af45367.pdf

Ledningssystem/Resultat/Personalbokslut
Personalbokslut 2015
31419-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/c6d99e8f-0807-4682-b6fd-2f7bd36b32cf.pdf

Ledningssystem/Resultat/Vården i siffror
Användning av nationell satsning God och nära vård
53628-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/77dc7a25-57a5-4ca3-8d7f-1154ca2832d2.docx

Ledningssystem/Resultat/Vården i siffror
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 öppna jämförelser
51723-1
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-729-9.pdf?issuusl=ignore

Ledningssystem/Resultat/Vården i siffror
Patientrapporterade erfarenhetsmått (PREM)
45318-1
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/prem/prem-rapport_svf_final_3nov16.pdf

Ledningssystem/Resultat/Vården i siffror
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
44197-1
https://diariet.regionjh.se/diariet/files/025d94e3-e4d6-4069-bc7e-da82152af20b.pdf