Provtagningsanvisningar

Kundundersökning

Som en del i arbetet med att förbättra Laboratoriemedicins verksamhet önskar vi att ni, våra kunder, vill svara på några korta frågor i vår kundundersökning.

Allmäna anvisningar

Analysförteckning Region JH  (Provtagningsanvisningar)

Skickeprovsregister (länk fungerar endast inom RJH:s datanät)

Prislista

COSMIC support. Telefon 063-15 54 00 (254 00)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214