Provtagningsanvisningar

Kvällar, helger och nätter är laboratoriet bemannat endast för jourverksamhet.

Prover för utredningar, skickeprover samt frågor angående detta bör i möjligaste mån avklaras på dagtid 08.00 - 15.00.

För prover med histopatologiska, hematopatologiska, cytologiska frågeställningar finns provtagningsanvisningar under Provtagningsanvisningar Region Västerbotten.

Allmänna anvisningar

Analysförteckning Region JH  (Provtagningsanvisningar)

Skickeprovsregister (länk fungerar endast inom RJH:s datanät)

Prislista

Provtagningsanvisningar Region Västerbotten

Provtagningsanvisningar Folkhälsomyndigheten

COSMIC support. Telefon 063-15 54 00 (254 00)