Anvisningar och råd - hälso och sjukvård

Basal hygien

Blodsmitta

Luftvägsinfektioner

Mag-tarminfektioner

MRB- Multiresistenta bakterier

Rengöring/ Avfallshantering/ Tvätt

Tuberkulos

Vårdhygienrond

Särskilda hygienråd och rutiner

Litteratur och utbildningsmaterial

Utbrott