Transfusionsmedicin

Anki Notfors och Anneli Markgren

Transfusionsmedicin består av: Blodcentralen (serologi/lab) och Storsjötappen (blodgivning).

Blodcentralen har vi ett grupperingsinstrument där vi dygnet runt analyserar prover som bestämmer blodgruppen (AB0- och RhD-grupp) på blodgivare, patienter, blivande mammor och spädbarn. Vi analyserar BAS-test och MG-test, analyser som behövs inför transfusion av blodprodukter till patienter. Dessa analyser utförs manuellt om patienterna exempelvis har specifika antikroppar, köldantikroppar, är DAT-positiva eller har svårtolkade resultat.

Vi arbetar även med komponentberedning, det vill säga tillvaratar blodprodukter från blodgivarna på Storsjötappen. De blodprodukter vi tillhandahåller är: Erytrocyt (blod)-koncentrat, färskfrusen plasma samt trombocyt-koncentrat.

Vi som arbetar här är Biomedicinska analytiker, och en jourläkare i Umeå finns till hands dygnet runt för att svara på alla eventuella frågor.

Storsjötappen arbetar Biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och undersköterskor. Där tappar vi våra givare på blod, plasma eller trombocyter. Det förekommer även att vi ringer in blod- eller trombocytgivare akut, om vi har brist. På Storsjötappen arbetar vi även med komponentberedning, tillvaratagning, av de blodprodukter som tappats. En läkare kommer in 2 gånger per månad och tittar igenom våra blodgivares resultat och hälsodeklarationer, om så behövs.